മദ്രാസ് നമ്പൂതിരി ആക്ട്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിധവാ വിവാഹം, സ്വത്ത് ഭാഗം വയ്ക്ക്ൽ,പിൻതുടർച്ചാ അവകാശം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി 1932 ൽ നിലവിൽ വന്ന നിയമമാണ് മദ്രാസ് നമ്പൂതിരി ആക്ട്. [1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]