മക്കത്തായം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മക്കൾക്ക് സ്വത്തവകാശമുള്ള ജാതിമുറയാണ് "പിതൃദായ ക്രമം" . പിതൃമേൽക്കോയ്മയുള്ള സമ്പ്രദായമാണിത്. ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ പിതാവാണ് പരമാധികാരി. പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിലേക്കാണ് പിന്തുടർച്ചാവകാശം. മരുമക്കത്തായ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പടി പുരോഗമിച്ച രീതിയായി മക്കത്തായം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. സംഘകാല കേരളത്തിലെ ആദി ചേരന്മാർ, ആയ്‌വംശരാജാക്കന്മാർ, കുലശേഖരന്മാർ തുടങ്ങിയവർ മക്കത്തായസമ്പ്രദായം പിന്തുടർന്നു പോന്നു .

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മക്കത്തായം&oldid=3350941" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്