ഭാഷാകവിനിവഹോയം (ശ്ലോകം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

|ഭാഷാകവിനിവഹോയം

ദോഷാകരവദ്വിജാതിഭുവനതലേ

പ്രായേണവൃത്തഹീനഃ

സൂര്യകലാകവിരസ്തഗോപ്രസരം"

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭാഷാകവിനിവഹോയം_(ശ്ലോകം)&oldid=3199085" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്