ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഹൈന്ദവദർശനം
എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗം

ഓം
ബ്രഹ്മം · ഓം
ദർശനധാരകൾ

സാംഖ്യം · യോഗം
ന്യായം · വൈശേഷികം
മീമാംസ · ലോകായതം
വേദാന്തം (അദ്വൈതം • വിശിഷ്ടാദ്വൈതം •
ദ്വൈതം)

ദാർശനികർ

പ്രാചീന കാലഘട്ടം
കപില മഹർഷി · പതഞ്ജലി · അക്ഷപാദ ഗൗതമർ
കണാദൻ · ജൈമിനി · വ്യാസൻ
മാർക്കണ്ഡേയൻ
മദ്ധ്യകാലഘട്ടം
കുമാരിലഭട്ട · ശങ്കരാചാര്യർ · രാമാനുജാചാര്യർ ·
മധ്വാചാര്യർ · നിംബാർക്കാചാര്യർ
വല്ലഭാചാര്യർ · മധുസൂദന സരസ്വതി ·
നാംദേവ് · ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു · തുളസീദാസ് ·
കബീർ · കമ്പർ · അക്ക മഹാദേവി
ആധുനിക കാലഘട്ടം
രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ·
സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ · രമണ മഹർഷി · ശ്രീനാരായണഗുരു
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ.ശ്രീ ശുഭാനന്ദഗുരു

അരബിന്ദോ · സ്വാമി ശിവാനന്ദൻ ,തപോവനസ്വാമി
കുമാരസ്വാമി
സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദ,
ജഗ്ഗി വാസുദേവ്,
ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ,
മാതാ അമൃതാനന്ദമയി ദേവി

സ്വസ്തിക

ഹിന്ദുമതം കവാടം


പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമ്പത്തിക ധാർമ്മിക തകർച്ചകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഭാരത ജനതക്ക് അത്തരം അവസ്ഥകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാനായി രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം ക്രമേണ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ചനാണ്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമ്പത്തിക ധാർമ്മിക തകർച്ചകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഭാരത ജനതക്ക് അത്തരം അവസ്ഥകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാനായി രൂപം കൊണ്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ട ഈ പ്രസ്ഥാനം ക്രമേണ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ചനാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം&oldid=2284754" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്