ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ്സ് ടാങ്കോ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Black Knights' Tango
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
6black knightblack knight6
55
4white pawnwhite pawn4
33
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 Nf6 2.c4 Nc6
ECO A50
ഉത്ഭവം Friedrich Sämisch vs Carlos Torre Repetto, Baden-Baden 1925
Named after Black's first moves Nf6 and Nc6
Parent Indian Defence
Synonym(s) Mexican Defense
Kevitz–Trajkovic Defense
Chessgames.com opening explorer

ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ്സ് ടാങ്കോ (മെക്സിക്കൻ പ്രതിരോധം, കെവിറ്റ്സ്-ട്രാജ്കോവിക്ക് പ്രതിരോധം എന്നിങ്ങനെയും അറിയപെടുന്നു) എന്ന ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

1. d4 Nf6
2. c4 Nc6

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

സാധ്യമായ തുടർനീക്കങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

3.Nf3[തിരുത്തുക]

3.Nc3[തിരുത്തുക]

3.d5[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

വിക്കിപാഠശാല
വിക്കിമീഡിയ വിക്കിപാഠശാലയിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

പരിശീലനക്കുറിപ്പുകൾ Chess Opening Theory എന്ന താളിൽ ലഭ്യമാണ്