ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ്സ് ടാങ്കോ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Black Knights' Tango
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 black തേര്
c8 black ആന
d8 black രാജ്ഞി
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
c7 black കാലാൾ
d7 black കാലാൾ
e7 black കാലാൾ
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കുതിര
f6 black കുതിര
c4 white കാലാൾ
d4 white കാലാൾ
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
e2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
b1 white കുതിര
c1 white ആന
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
g1 white കുതിര
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 Nf6 2.c4 Nc6
ECO A50
ഉത്ഭവം Friedrich Sämisch vs Carlos Torre Repetto, Baden-Baden 1925
Named after Black's first moves Nf6 and Nc6
Parent Indian Defence
Synonym(s) Mexican Defense
Kevitz–Trajkovic Defense
Chessgames.com opening explorer

ബ്ലാക്ക് നൈറ്റ്സ് ടാങ്കോ (മെക്സിക്കൻ പ്രതിരോധം, കെവിറ്റ്സ്-ട്രാജ്കോവിക്ക് പ്രതിരോധം എന്നിങ്ങനെയും അറിയപെടുന്നു) എന്ന ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:

1. d4 Nf6
2. c4 Nc6

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

സാധ്യമായ തുടർനീക്കങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

3.Nf3[തിരുത്തുക]

3.Nc3[തിരുത്തുക]

3.d5[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

വിക്കിപാഠശാല
വിക്കിമീഡിയ വിക്കിപാഠശാലയിൽ ഈ ലേഖനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

പരിശീലനക്കുറിപ്പുകൾ Chess Opening Theory എന്ന താളിൽ ലഭ്യമാണ്