ബ്രിട്ടണിലെ കാർഷിക വിപ്ലവം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ബ്രിട്ടണിൽ 1750നും 1850നും ഇടയ്ക്ക് കാർഷികപ്രവർത്തനങ്ങളിലുണ്ടായ വിപ്ലവകരമായ പുരോഗതിയെയാണ് ബ്രിട്ടണിലെ കാർഷിക വിപ്ലവം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം കാർഷികവിപ്ലവം എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നത്. പുതിയ ഭൂവിനിയോഗം, ആധുനിക കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങൾ, എന്നിവ പുരോഗമിച്ചതോടെ ഉത്പാദനത്തിൽ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടായി. കാർഷിക ഉൽ‌പാദനം ജനസംഖ്യയേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളർന്നു, അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടണിലെ ഉൽ‌പാദനക്ഷമത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലായി. ഭക്ഷ്യവിതരണത്തിലെ ഈ വർധന ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽസിലെയും ജനസംഖ്യ അതിവേഗം വളരാൻ കാരണമായി, 1700 ലെ 5.5 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ജനസംഖ്യ 1801 ഓടെ 9 ദശലക്ഷത്തിലധികമായി. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭക്ഷ്യ ഇറക്കുമതിയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ജനസംഖ്യ മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു 35 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആയി.[1]

പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും[തിരുത്തുക]

സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും കാർഷികവുമായ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കാർഷിക വിപ്ലവം. ഇതിലെ പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും താഴെക്കൊടുക്കുന്നു:[2]

 • നോർഫോക്ക് ഫോർ-കോഴ്‌സ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ: കാലിത്തീറ്റ വിളകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ടേണിപ്സ്, ക്ലോവർ എന്നിവയുടെ കൃഷി, ഭൂമി തരിശുനിലമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മാറ്റം വരുത്തി.[3]
 • ഡച്ചുകാർ ചൈനീസ് കലപ്പയെ മെച്ചപ്പെടുത്തി, അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ എണ്ണം കാളകളോ കുതിരകളോ ഉപയോഗിച്ച് നിലം ഉഴാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ വന്നു.
 • എൻ‌ക്ലോഷർ: ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേക ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതു അവകാശങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യൽ
 • താരിഫ്, ടോൾ, കസ്റ്റംസ് തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയില്ലാത്ത ഒരു ദേശീയ വിപണിയുടെ വികസനം
 • മെച്ചപ്പെട്ട റോഡുകൾ, കനാലുകൾ, പിന്നീട് റെയിൽ‌വേ എന്നിവ പോലുള്ള ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ
 • ഭൂമി പരിവർത്തനം, ജലസേചനം, ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കൽ
 • കാർഷിക ഭൂമിയിൽ വർദ്ധനവ്
 • സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിംഗ്

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Richards, Denis; Hunt, J.W. (1983). An Illustrated History of Modern Britain: 1783–1980 (3rd ed.). Hong Kong: Longman Group UK LTD. p. 7. ISBN 978-0-582-33130-3.
 2. Overton 1996, പുറം. 1
 3. R. W. Sturgess, "The Agricultural Revolution on the English Clays." Agricultural History Review (1966): 104-121. in JSTOIR