ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Brahma Kumaris World Spiritual University
Bkwsulogo.jpg
രൂപീകരണം 1930s
തരം Millenarianist New Religious Movement
ആസ്ഥാനം Mount Abu, Rajasthan, India, Nepal
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ
Hindi, English
Founder
Lekhraj Kripalani (1884–1969), known as "Brahma Baba" to the followers
പ്രധാന വ്യക്തികൾ
Janki Kripalani, Hirdaya Mohini
വെബ്സൈറ്റ് International, India

ബ്രഹ്മാകുമാരിസ് ഒരു ആധ്യാത്മിക വിദ്യാലയമാണ്. 1937-ൽ ദാദാ ലേഖരാജ് ആണ് ഈ വിദ്യാലയം തുടങ്ങിയത്. വളരെ സങ്കീർണമായ ആധ്യാത്മികതത്വങ്ങളെ ലളിതമായ ഭാഷയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഉയർന്ന മൂല്യങ്ങളോട് കൂടി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം. 140 ഓളം രാജ്യങളിൽ ഈ വിദ്യലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] സ്ത്രീകളാണ് ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ എൻ ജി ഒ പദവിയുള്ള ഈ വിദ്യാലയതിന് യുനിസെഫിലും യുനെസ്കോയിലും ഉപദേശക പദവിയുണ്ട്. കേരളത്തില് 250ല് അധികം ശാഖകളുണ്ട്.