ബോറസ്സോഡെൻട്രോൻ

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

ബോറസ്സോഡെൻട്രോൻ
Borassodendron machadonis
Borassodendron machadonis
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Genus:
Borassodendron

അരക്കേസീ കുടുംബത്തിലെ പൂക്കുന്ന ചെടികളുടെ ഒരു ജനുസ്സാണ് ബോറസ്സോഡെൻട്രോൻ.ആകെ രണ്ടു സ്പീഷീസുള്ള ഈ സസ്യം തെക്ക് കിഴക്ക് ഏഷ്യൻ തദ്ദേശവാസിയാണ്.[1][2][3][4]

സ്പീഷിസ്[edit]

  1. Borassodendron borneense J.Dransf. - Borneo
  2. Borassodendron machadonis (Ridl.) Becc. - southern Thailand, southern Myanmar, Peninsular Malaysia

അവലംബം[edit]

  1. Dennis V. Johnson (1996). "Introduction". Palms: their Conservation and Sustained Utilization. International Union for Conservation of Nature. pp. 1–6. ISBN 978-2-8317-0352-7.
  2. "World Checklist of Selected Plant Families: Royal Botanic Gardens, Kew". apps.kew.org. ശേഖരിച്ചത് 12 April 2018.
  3. Henderson, A. (2009). Palms of Southern Asia: 1-197. Princeton university press, Princeton and Oxford.
  4. Barfod, A.S. & Dransfield, J. (2013). Flora of Thailand 11(3): 323-498. The Forest Herbarium, National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, Bangkok.