Jump to content

ബീഹാറിലെ ജില്ലകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ബീഹാർ - ഇന്ത്യ


ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനമായ ബീഹാറിൽ നിലവിൽ 38 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജില്ലകളും, 101 ഉപവിഭാഗങ്ങളും (अनुमंडल-അനുമണ്ഡലം) 534 സിഡി ബ്ലോക്കുകളും (Community development block) ഉണ്ട് .

ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ജില്ല എന്നത് ഒരു ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ, ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നയിക്കുന്ന ഒരു ഭരണപരമായ ഭൂമിശാസ്ത്ര യൂണിറ്റാണ്. ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെയോ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറെയോ സഹായിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണപരമായ സേവനങ്ങളുടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ട നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്.

ക്രമസമാധാനപാലനവും അനുബന്ധ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവ്വീസിൽ (IPS) ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് .

3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു ഡിവിഷൻ (प्रमंडल-പ്രമണ്ഡൽ). ഓരോ ജില്ലയും ഉപ-ഡിവിഷനുകളായി (अनुमंडल-അനുമണ്ഡലം) തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ സിഡി ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു (प्रखण्ड-പ്രഖണ്ഡ്).

സംഗ്രഹം[തിരുത്തുക]

ഡിവിഷൻ ആസ്ഥാനം ജില്ലകൾ ബീഹാറിന്റെ ജില്ലാ ഭൂപടം
പട്ന പട്ന ഭോജ്പൂർ, ബക്സർ, കൈമൂർ, പട്ന, റോഹ്താസ്, നളന്ദ
ശരൺ ചപ്ര ശരൺ, സിവാൻ , ഗോപാൽഗഞ്ച്
തിരുഹത്ത് മുസാഫർപൂർ ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ, മുസാഫർപൂർ, ഷിയോഹർ, സീതാമർഹി , വൈശാലി , വെസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ
പൂർണിയ പൂർണിയ അരാരിയ , കതിഹാർ , കിഷൻഗഞ്ച് , പൂർണിയ
ഭഗൽപൂർ ഭഗൽപൂർ ബങ്ക , ഭഗൽപൂർ
ദർഭംഗ ദർഭംഗ ദർഭംഗ , മധുബനി , സമസ്തിപൂർ
കോശി സഹർസ മധേപുര , സഹർസ , സുപൗൾ
മഗധ് ഗയ അർവാൾ , ഔറംഗബാദ് , ഗയ , ജെഹാനാബാദ് , നവാഡ
മുൻഗർ മുൻഗർ ബെഗുസരായ് , ജാമുയി , ഖഗാരിയ , മുൻഗർ , ലഖിസാരായി , ഷെയ്ഖ്പുര

വിശദമായ ലിസ്റ്റ്[തിരുത്തുക]

 • No.
കോഡ് ജില്ല ജില്ലാ ആസ്ഥാനം സിഡി ബ്ലോക്കുകൾ ജനസംഖ്യ (2011) ഏരിയ (കിമീ²) സാന്ദ്രത (/km²)(2011) മാപ്പ്
1 AR അരാരിയ അരാരിയ
 • അരാരിയ
 • ജോകിഹത്
 • കുർസകാന്ത
 • റാണിഗഞ്ച്
 • സിക്തി
 • പലാസി
 • ഫോർബ്സ്ഗഞ്ച്
 • നർപത്ഗഞ്ച്
 • ഭാർഗമ
2,811,569 2,829 751
2 AW അർവാൾ അർവാൾ
 • അർവാൾ
 • കലർ
 • കാർപ്പി
 • കുർത്ത
 • സോൻഭദ്ര ബൻഷി സൂര്യപൂർ
699,000 637 918
3 AU ഔറംഗബാദ് ഔറംഗബാദ്
 • ഔറംഗബാദ്
 • ബാരുൺ
 • നവിനഗർ
 • കുടുംബ
 • മദൻപൂർ
 • ദേവോ
 • റാഫിഗഞ്ച്
 • ഒബ്ര
 • ദൗദ്‌നഗർ
 • ഗോഹ്
 • ഹസ്പുര
2,540,073 3,303 607
4 BA ബങ്ക ബങ്ക
 • അമർപൂർ
 • ബങ്ക
 • ബരാഹത്
 • ബെൽഹാർ
 • ബൗൺസി
 • ചന്ദൻ
 • ധോരയ്യ
 • ഫുള്ളിഡുമർ
 • കട്ടോറിയ
 • രാജൗൺ
 • ശംഭുഗഞ്ച്
2,034,763 3,018 533
5 BE ബെഗുസാരായി ബെഗുസാരായി
 • ബെഗുസാരായി
 • ബറൗനി
 • ടെഗ്ര
 • മതിഹാനി
 • ബച്ച്വാര
 • മൻസൂർചക്
 • നവകോത്തി
 • ചെറിയബരിയാർപൂർ
 • സാഹേബ്പൂർ കമാൽ
 • ബഖാരി
 • ബിർപൂർ
 • ദണ്ഡാരി
 • ഗഢ്പുര
 • ബാലിയ
 • ചോരാഹി
 • ഖോഡവന്ദ്പൂർ
 • ഭഗവാൻപൂർ
 • സംഹോ അഖ കുർഹാ
2,970,541 1,917 1,222
6 BG ഭഗൽപൂർ ഭഗൽപൂർ
 • ഗോരാദിഃ
 • ജഗദീഷ്പൂർ
 • നാഥ്‌നഗർ
 • സബോർ
 • ഷാകുണ്ഡ്
 • സുൽത്താൻഗഞ്ച്
 • കഹൽഗാവ്
 • പിർപൈന്റി
 • സൻഹൗല
 • ബിഹ്പൂർ
 • ഗോപാൽപൂർ
 • ഇസ്മായിൽപൂർ
 • ഖാരിക്ക്
 • നാരായൺപൂർ
 • നൗഗച്ചിയ
 • രംഗ്രചൗക്ക്
3,037,766 2,569 946
7 BJ ഭോജ്പൂർ അർഹ്
 • അർഹ്
 • അജിയോൻ
 • ബർഹാര
 • കോയിൽവാർ
 • ഉദ്വന്ത്നഗർ
 • സന്ദേശ്
 • സഹർ
 • ഗർഹാനി
 • പിറോ
 • ചാർപോഖാരി
 • തരാരി
 • ജഗ്ദിസ്പൂർ
 • ബിഹിയ
 • ഷാപൂർ
2,728,407 2,473 903
8 BU ബക്സർ ബക്സർ
 • ബക്സർ
 • ഇതർഹി
 • ചൗസ
 • രാജ്പൂർ
 • ഡുംറോൺ
 • നവനഗർ
 • ബ്രഹ്മപൂർ
 • കേശത്
 • ചക്കി
 • ചൗഗെയ്ൻ
 • സിമ്രി
1,706,352 1,624 864
9 DA ദർഭംഗ ദർഭംഗ
 • ദർഭംഗ സദർ
 • ബെനിപൂർ
 • ബഹേരി
 • അലി നഗർ
 • ഹനുമാൻ നഗർ
 • ബഹദൂർപൂർ
 • ഹയാഘട്ട്
 • കിയോതി
 • സിംഗ്വാര
 • ജാലെ
 • മണിഗച്ചി
 • തർദിഹ്
 • ബിരാൾ
 • ഘനശ്യാംപൂർ
 • കുശേശ്വര് ആസ്ഥാന്
 • കുശേശ്വര് ആസ്ഥാന് ഈസ്റ്റ്
 • കിരാത്പൂർ
 • ഗൗര ബൗരം
3,937,385 2,278 1,442
10 EC ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ മോത്തിഹാരി
 • റക്സോൾ
 • അടപൂർ
 • രാംഗർവാ
 • സുഗൗളി
 • ബഞ്ചാരിയ
 • നർക്കതിയ
 • ബങ്കത്വ
 • ഘോരാസഹൻ
 • ധാക്ക
 • ചിരായ
 • മോത്തിഹാരി
 • തുർക്കൗലിയ
 • ഹർസിധി
 • പഹർപൂർ
 • അരേരാജ്
 • സംഗ്രാംപൂർ
 • കേസരിയ
 • കല്യാൺപൂർ
 • കോട്വ
 • പിപ്രകോതി
 • ചക്കിയ
 • പക്രി ദയാൽ
 • പതഹി
 • ഫെൻഹര
 • മധുബൻ
 • ടെറ്റാരിയ
 • മെഹ്സി
5,099,371 3,969 991
11 GA ഗയ ഗയ
 • ഗയ ടൗൺ
 • ടിക്കാരി
 • ബോധഗയ
 • ഫത്തേപൂർ
 • ബെലഗഞ്ച്
 • വസീർഗഞ്ച്
 • കൊഞ്ച്
 • മോഹൻപൂർ
 • ഇമാംഗഞ്ച്
 • ഗുരുവാ
 • ഖിസിർസാരായി
 • ഷേർഘട്ടി
 • ദോഭി
 • മാൻപൂർ
 • ബരാചട്ടി
 • ഗുരാരു
 • ബാങ്ക് ബസാർ
 • ദുമാരിയ
 • ടാൻ കുപ്പ
 • അമാസ്
 • പറയാ
 • മുഹറ
 • നീം ചക് ബഥാനി
 • അത്രി
4,391,418 4,978 696
12 GO ഗോപാൽഗഞ്ച് ഗോപാൽഗഞ്ച്
 • കുച്ചായിക്കോട്ട്
 • ബറൗലി
 • ഹതുവ
 • ഗോപാൽഗഞ്ച്
 • ബൈകുന്ത്പൂർ
 • മഞ്ച
 • ഭോരേ
 • ഉച്ചഗാവ്
 • സിദ്ധ്വാലിയ
 • ബിജയ്പൂർ
 • കടിയ
 • ഫുൽവാരിയ
 • താവേ
 • പാച്ച് ദ്യൂരി
2,562,012 2,033 1,057
13 JA ജാമുയി ജാമുയി 1,760,405 3,099 451
14 JE ജഹനാബാദ് ജഹനാബാദ് 1,125,313 1,569 963
15 KH ഖഗാരിയ ഖഗാരിയ 1,666,886 1,486 859
16 KI കിഷൻഗഞ്ച് കിഷൻഗഞ്ച് 1,690,400 1,884 687
17 KM കൈമൂർ ഭാബുവ
 • ഭാബുവ
 • മൊഹാനിയ
1,626,384 3,363 382
18 KT കതിഹാർ കതിഹാർ 3,071,029 3,056 782
19 LA ലഖിസാരായി ലഖിസാരായി 1,000,912 1,229 652
20 MB മധുബനി മധുബനി 4,487,379 3,501 1,020
21 MG മുൻഗർ മുൻഗർ 1,367,765 1,419 800
22 MP മധേപുര മധേപുര 2,001,762 1,787 853
23 MZ മുസാഫർപൂർ മുസാഫർപൂർ 4,801,062 3,173 1,180
24 NL നളന്ദ ബീഹാർ ഷെരീഫ് 2,877,653 2,354 1,006
25 NW നവാഡ നവാഡ 2,219,146 2,492 726
26 PA പട്ന പട്ന
 • പട്ന സദർ
 • സമ്പത്ചക്
 • ഫുൽവാരിസരിഫ്
 • ഫത്‌വ
 • ദാനിയവൻ
 • ഖുസ്രുപൂർ
 • ആത്മൽ ഗോള
 • മൊകാമ
 • ബെൽച്ചി
 • ഘോശ്വരി
 • പണ്ടാരക്ക്
 • ഭക്തിയാർപൂർ
 • ബർഹ്
 • മസൗർഹി
 • പൻപുൺ
 • ധനരുവാ
 • ദനാപൂർ
 • മാനർ
 • ബിഹ്ത
 • നൗബത്പൂർ
 • പാലിഗഞ്ച്
 • ദുൽഹിൻബസാർ
 • ബിക്രം
5,838,465 3,202 1,471
27 PU പൂർണിയ പൂർണിയ
 • പൂർണിയ ഈസ്റ്റ്
 • കൃത്യാനന്ദ് നഗർ
 • കസ്ബ
 • ശ്രീനഗർ
 • ജലാൽഗഡ്
 • ബൻമാൻഖി
 • ധംദാഹ
 • ബർഹര കോത്തി
 • ഭവാനിപൂർ രാജ്ധാം
 • രൂപൗലി
 • ഡഗരുവാ
 • ബൈസി
 • അമോർ
 • ബൈസാ
3,264,619 3,228 787
28 RO റോഹ്താസ് സസാരം 2,959,918 3,850 636
29 SH സഹർസ സഹർസ 1,900,661 1,702 885
30 SM സമസ്തിപൂർ സമസ്തിപൂർ
 • താജ്പൂർ
 • മോർവ
 • ഖാൻപൂർ
 • സരൈരഞ്ജൻ
 • പൂസ
 • വാരിഷ്‌നഗർ
 • കല്യാൺപൂർ
 • റോസറ
 • ഹസൻപൂർ
 • ബിതാൻ
 • ശിവാജിനഗർ
 • സിംഗിയ
 • ബിഭൂതിപൂർ
 • ദൽസിംഗ്സാരായി
 • ഉജിയാർപൂർ
 • വിദ്യാപതിനഗർ
 • പട്ടോരി
 • മോഹൻപൂർ
 • മൊഹിയുദ്ദീൻ നഗർ
4,261,566 2,905 1,175
31 SO ഷിയോഹർ ഷിയോഹർ 656,916 443 1,161
32 SP ഷെയ്ഖ്പുര ഷെയ്ഖ്പുര 634,927 689 762
33 SR ശരൺ ഛപ്ര 3,951,862 2,641 1,231
34 ST സീതാമർഹി ദുമ്ര, സീതാമർഹി 3,423,574 2,199 1,214
35 SU സുപോള് സുപോള് 2,229,076 2,410 724
36 SW ശിവാൻ ശിവാൻ 3,330,464 2,219 1,221
37 VC വൈശാലി ഹാജിപൂർ 3,495,021 2,036 1,332
38 WC വെസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ ബെട്ടിയ 3,935,042 5,229 582
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിവിഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ
ഡിവിഷനുകൾ 9
ജില്ലകൾ 38
ഉപവിഭാഗങ്ങൾ 109
നഗരങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും 207
ബ്ലോക്കുകൾ 534
ഗ്രാമങ്ങൾ 45,103
പഞ്ചായത്തുകൾ 8,406
പോലീസ് ജില്ലകൾ 43
പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ 853