ബാരിയോൺ സംഖ്യ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അണുവിനകത്തെ ഹാഡ്രോൺ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കണങ്ങളാണ് ബാരിയോണുകൾ. എല്ലാ ബാരിയോണുകൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നിശ്ചിതമായ ഒരു സംഖ്യയാണ് ബാരിയോൺ സംഖ്യ.

"ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവിഭാജ്യമായ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം" എന്നായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ശാസ്ത്രലോകം അണുവിനെ നിർവ്വചിച്ചിരുന്നത്. ന്യൂട്രോണുകൾ , പ്രോട്ടോണുകൾ , ഇലക്ട്രോണുകൾ തുടങ്ങിയ പരിചിത കണങ്ങൾക്കു പുറമേ മറ്റനേകം കണങ്ങളും അണുവികത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്രകാരം അണുവിനുള്ളലെ ഹാഡ്രോൺ കുടുംബത്തിലടങ്ങിയിട്ടുളള കണങ്ങളാണ് ബാരിയോണുകൾ.

ന്യൂക്ലിയോണുകൾ ( ന്യൂട്രോൺ , പ്രോട്ടോൺ ) ഹൈപ്പെറോണുകൾ ( സിഗ്മ കണങ്ങൾ , സൈ കണങ്ങൾ , ലാംഡ കണം , ഒമേഗാ കണം ) എന്നിവ ബാരിയോണുകളുടെ ഉപവർഗങ്ങളാണ്.

ബാരിയോണുകൾക്ക് 1 ഉം ആന്റി-ബാരിയോണുകൾക്ക് -1 ഉം മറ്റുള്ള കണങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂജ്യവുമാണ് ബാരിയോൺ സംഖ്യ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബാരിയോൺ_സംഖ്യ&oldid=2294908" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്