ബഹുഫലകം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ബഹുഫലകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ
Tetrahedron.png
സമ ചതുർഫലകം (Regular tetrahedron)

Platonic solid

Small stellated dodecahedron.png
Small stellated dodecahedron

Kepler-Poinsot solid

Icosidodecahedron.png
Icosidodecahedron

ആർക്കിമിഡിയൻ ഘനവസ്തു Archimedean solid

Great cubicuboctahedron.png
Great cubicuboctahedron

Uniform star-polyhedron

Rhombic triacontahedron.png
Rhombic triacontahedron

Catalan solid

Hexagonal torus.png
A വലയ ബഹുഫലകം(toroidal polyhedron)

മുഖങ്ങൾ ബഹുഭുജമായതും വക്കുകൾ ഋജുവായതുമായ ത്രിമാന രൂപങ്ങളെയാണ് ജ്യാമിതിയിൽ ബഹുഫലകം (Polyhedron) എന്നുപറയുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ബഹുഫലകം&oldid=3391699" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്