ഫാക്ടറൈസേഷുൻ ബില്ലുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഘടകങ്ങളാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും,കമ്പനികൾക്കും ബാങ്കുകൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടതായ ബിൽ റിസീവബിൾസും സപ്ളൈ ബില്ലുകമ്ളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ ബില്ലുകൾ. ഇവ ക്രടിറ്റേഴസിൽ നിന്നും ബാങ്കുകളുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും, ടെബ്റ്റേഴസിൽ നിന്നും ഈ ബില്ലുകളുടെ പണം കാലാവധി എത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫാക്ടറൈസേഷുൻ_ബില്ലുകൾ&oldid=2956903" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്