ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Infobox Website

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഫലകം, ഫലകം:Infobox websiteന്റെ പകർപ്പല്ലേ? അതിലേക്ക് ഒരു REDIRECT സൃഷ്ടിച്ചുക്കൂടെ?--ജോസഫ് 05:22, 21 മേയ് 2017 (UTC)