ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Authority control

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Template errors[തിരുത്തുക]

Excuse me for writing in English.

I've put this template on my user page; but the ORCID and Researher ID parameters are causing an error. Pigsonthewing (സംവാദം) 10:52, 7 ജൂൺ 2015 (UTC)

Using Wikidata[തിരുത്തുക]

I added this template in this edit, but, unlike on other Wikipedias, it does not pull the data wfro Wikidata. Can someone fix this, please? Pigsonthewing (സംവാദം) 14:54, 13 ഡിസംബർ 2016 (UTC)