ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് / തെരഞ്ഞെടുപ്പ് . എതാണ് ഭാഷാപരമായി ശരി? --കാർത്തുമ്പി (സംവാദം) 18:20, 18 ഏപ്രിൽ 2013 (UTC)