ഫലകം:Video game release

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Description[തിരുത്തുക]

The purpose of this template is to build an HTML list with pairs of labels and items. The labels are typically regions, countries, or languages. The items are typically dates, but can be used for companies or people as well.

The template is most commonly used for infobox fields, such as {{Infobox video game}}'s release and publisher fields. It is also used for release date columns in many tables.

 1. You can specify any region, country or other label.
 2. Labels and items appear in the order in which you input them.
 3. Labels can be repeated with different items.

Usage[തിരുത്തുക]

Parameters are input as label/date pairs, and are displayed in the order they are given. Video game-specific aliases for regions such as NA, EU, AU or AUS, PAL, SEA, AS, SA, OC, WW and ? are supported, as well as all ISO 3166-1 alpha-3 codes and a smaller number of selected ISO 3166-1 alpha-2 codes.

Note that WP:VG/DATE asserts several guidelines/rules concerning where and when (and which) abbreviations may be used in video game infoboxes.

Examples[തിരുത്തുക]

Code Output
{{Video game release|EU|September 11, 2015|NA|September 23, 2015}}
 • EU: September 11, 2015
 • NA: September 23, 2015
{{Video game release|JP|February 8, 2011|WW|TBA}}
 • JP: February 8, 2011
 • WW: TBA
{{Video game release|NA|October 5, 2009|PAL|October 6, 2009}}
 • NA: October 5, 2009
 • PAL: October 6, 2009
{{Video game release|UK|July 19, 1999|WW|December 12, 1999}}
 • UK: July 19, 1999
 • WW: December 12, 1999
{{Video game release|NA|January 1, 2016|EU|January 2, 2016|AU|January 4, 2016|SEA|January 13, 2016|AS|January 14, 2016|SA|January 15, 2016|OC|January 16, 2016|WW|January 17, 2016|?|January 18, 2016}}
 • NA: January 1, 2016
 • EU: January 2, 2016
 • AU: January 4, 2016
 • SEA: January 13, 2016
 • AS: January 14, 2016
 • SA: January 15, 2016
 • OC: January 16, 2016
 • WW: January 17, 2016
 • ?: January 18, 2016

Tracking categories[തിരുത്തുക]

Redirects[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

 • {{Vgrtbl}} – just like this template, except formatted so that dates sort properly in sortable tables.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Video_game_release&oldid=2770377" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്