ഫലകം:Taxonomy/Saichania

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
Domain: Eukaryota /displayed  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Amorphea  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Obazoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Opisthokonta  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Holozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Filozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
കിങ്ഡം: Animalia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subkingdom: Eumetazoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: ParaHoxozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Bilateria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Nephrozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superphylum: Deuterostomia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Phylum: കോർഡേറ്റ  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Olfactores  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subphylum: Vertebrata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Infraphylum: Gnathostomata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Eugnathostomata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Teleostomi  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superclass: ടെട്രാപോഡ  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Reptiliomorpha  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Amniota  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Sauropsida  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
..... .....
ക്ലാഡ്: Archosauria /skip  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: ആവേമെറ്റാടാർസലിയാ  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Ornithodira  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Dinosauromorpha  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Dinosauriformes  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Dracohors  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Dinosauria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Order: Ornithischia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Genasauria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Thyreophora  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Thyreophoroidea  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Eurypoda  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Suborder: Ankylosauria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Family: Ankylosauridae  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subfamily: Ankylosaurinae  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Genus: Saichania  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]


Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.

Parent: Ankylosaurinae [Taxonomy; edit]
Rank: genus (displays as Genus)
Link: Saichania
Extinct: true
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references:
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Taxonomy/Saichania&oldid=2783628" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്