ഫലകം:Taxonomy/Mugilidae

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

Ancestral taxa
Domain: Eukaryota /displayed  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Amorphea  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Obazoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Opisthokonta  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Holozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Filozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
കിങ്ഡം: Animalia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subkingdom: Eumetazoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: ParaHoxozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Bilateria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Nephrozoa  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superphylum: Deuterostomia  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Phylum: കോർഡേറ്റ  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Olfactores  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subphylum: Vertebrata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Infraphylum: Gnathostomata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Eugnathostomata  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Teleostomi  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superclass: Osteichthyes  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Class: Actinopterygii  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Actinopteri  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Subclass: Neopterygii  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Infraclass: Teleostei  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Acanthomorpha  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Superorder: Acanthopterygii  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
ക്ലാഡ്: Percomorpha  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
(unranked): Ovalentaria  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Order: Mugiliformes  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]
Family: Mugilidae  [ടാക്സോണമി; തിരുത്തുക]

Wikipedia does not yet have an article about Mullet (fish). The page that you are currently viewing contains information about Mullet (fish)'s taxonomy. Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.

Parent: Mugiliformes [Taxonomy; edit]
Rank: familia (displays as Family)
Link: Mullet (fish)|Mugilidae(links to Mullet (fish))
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: J. S. Nelson; T. C. Grande; M. V. H. Wilson (2016). Fishes of the World (5th ed.). Wiley. p. 752. ISBN 978-1-118-34233-6.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Taxonomy/Mugilidae&oldid=2964740" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്