ഫലകം:Style.com model/doc

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഫലകം:Style.com model displays an external link to a model's photos at the Style.com website.

Usage[തിരുത്തുക]

ID only:

{{Style.com model | ID }}
{{Style.com model | id= ID }}

ID and Name:

{{Style.com model | ID | NAME }}
{{Style.com model | id= ID | name= NAME }}

ID and Archived:

{{Style.com model | ID | archived= ARCHIVED }}
{{Style.com model | id= ID | archived= ARCHIVED }}

ID, Name, Archived:

{{Style.com model | ID | NAME | ARCHIVED }}
{{Style.com model | id= ID | name= NAME | archived= ARCHIVED }}

Template data[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the Parameter usage report for this template.

TemplateData for Style.com model

This template displays an external link to a model's photos at the Style.com website.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
ID1 id

ID number used in the URL. Example: 4424 for http://www.style.com/peopleparties/modelsearch/person4424.

എണ്ണംആവശ്യമാണ്
Name2 name title

Name displayed in the link text. If not specified it defaults to the article's {{PAGENAME}}, without disambiguation.

പദംഐച്ഛികം
Archived3 archived

A number representing the archived date and time, as used by the Internet Archive's Wayback Machine. Example: 20140704024057 for https://web.archive.org/web/20140704024057/http://www.style.com/peopleparties/modelsearch/person4424.

എണ്ണംഐച്ഛികം

Locating the "id" number[തിരുത്തുക]

To find the "id" for a given model, go to Style.com's model search (archived here) and select the model's name. The URL of the resulting page should look like http://www.style.com/peopleparties/modelsearch/person#### where "####" is the "id" number that Style.com has assigned to the model. Copy ONLY that number.

Examples[തിരുത്തുക]

The following examples show a link to the Style.com page for Karlie Kloss:

http://www.style.com/peopleparties/modelsearch/person4424

id[തിരുത്തുക]

Usage:

{{Style.com model | 4424 }}
{{Style.com model | id= 4424 }}

Results:

Style.com model/doc photos at Style.com
Style.com model/doc photos at Style.com

name[തിരുത്തുക]

Usage:

{{Style.com model | 4424 | Karlie Kloss }}
{{Style.com model | id= 4424 | name= Karlie Kloss }}

Results:

Karlie Kloss photos at Style.com
Karlie Kloss photos at Style.com

archived[തിരുത്തുക]

Usage:

{{Style.com model | 4424 | Karlie Kloss | 20140704024057 }}
{{Style.com model | id= 4424 | name= Karlie Kloss | archived= 20140704024057 }}

Results:

Karlie Kloss photos at Style.com (archived at the Wayback Machine)
Karlie Kloss photos at Style.com (archived at the Wayback Machine)

See also[തിരുത്തുക]


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Style.com_model/doc&oldid=3100501" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്