ഫലകം:Start tab

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{start tab}} can be used to create a tabbed interface for usage on portals and projects, help pages and user pages. It should not be used in articles themselves.

Usage[തിരുത്തുക]

{{ start tab
| link-n       = 
| tab-n        = 
| freeform-n     = 
| frame        = 
| border       = 
| off tab color    = 
| on tab color    = 
| rounding      = 
| tab alignment    = 
| image-       = 
| tab font-size    = 
| nowrap       = 
| tab spacing percent = 
| preums       = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

link-n
The tab link location, where "n" is number of the tab up to 20.
tab-n
The name of the tab, where "n" is number of the tab up to 20.
freeform-n
Set freeform-n = yes to allow for arbitrary code in that tab's tab-n entry rather than just being plain text and a link. See below.
 • The maximum number of available tabs is 20.
 • To use the next page feature, end the page with the {{end tab}} template.

Each tab needs a link attribute with the title of the page it refers to, and a tab attribute with a label for the tab. If the current page title matches a link then that tab will be styled differently. The freeform attribute can be used with any tab (for instance |freeform-2=yes to allow for a freeform label with multiple internal and external links if desires; otherwise, the text is tab is used as a wikilink to the page specified by link.

Additional options:

frame
Set to yes to add a page frame underneath the tabs. This can be closed by adding </div></div> to the end of the page, or wherever else you want the frame to close.
border
Border style.
off tab color
Color of the currently unselected tabs.
on tab color
Color of the currently selected tab.
rounding
Add rounding effect to edges of tab boxes.
tab alignment
Override alignment of tab's title (left/center/right).
image-(N°)
Name of optional image (set to 20px) to place next to tab title.
tab font-size
Override the font size of the text in the tab.
nowrap
Prevent long names from from wrapping on each tab.
tab spacing percent
Override the width between the tabs.
preums

Examples[തിരുത്തുക]

Example for Wikipedia: WikiProject Athletics:

{{ start tab
| tab-1 = Current page
| link-1 = Template:Start tab
| tab-2 = Project
| link-2 = Wikipedia:WikiProject Athletics
| tab-3 = Project talk
| link-3 = Wikipedia talk:WikiProject Athletics
| tab-4 = Olympics Project
| link-4 = Wikipedia: WikiProject Olympics
}}

Text on page here

{{ end tab
| tab-1 = Current page
| link-1 = Template:Start tab
| tab-2 = Project
| link-2 = Wikipedia:WikiProject Athletics
| tab-3 = Project talk
| link-3 = Wikipedia talk:WikiProject Athletics
| tab-4 = Olympics Project
| link-4 = Wikipedia: WikiProject Olympics
}}
 Current page Project Project talk Olympics Project 

Text on page here

Example for Wikipedia: WikiProject Athletics:

{{ start tab
| tab-1     = Current page
| link-1    = Template:Start tab
| tab-2     = Project
| link-2    = Wikipedia:WikiProject Athletics
| tab-3     = Project talk
| link-3    = Wikipedia talk:WikiProject Athletics
| tab-4     = Olympics Project
| link-4    = Wikipedia: WikiProject Olympics
| border    = 1px solid #808080
| off tab color = #f0f0ff
| on tab color = 
| rounding   = 5em
| tab alignment = center
}}

Text on page here

{{ end tab
| tab-1 = Current page
| link-1 = Template:Start tab
| tab-2 = Project
| link-2 = Wikipedia:WikiProject Athletics
| tab-3 = Project talk
| link-3 = Wikipedia talk:WikiProject Athletics
| tab-4 = Olympics Project
| link-4 = Wikipedia: WikiProject Olympics
| border = 1px solid #808080
| off tab color = #f0f0ff
| on tab color = 
| rounding = 5em
| tab alignment = center
}}
 Current page Project Project talk Olympics Project 

Text on page here

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Start_tab&oldid=1510812" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്