ഫലകം:Rfcu

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

There is no WP:RFCU page on "Example"

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
  • This template creates a link to a WP:RFCU (checkuser) page on a user.
  • Outstanding, and recently declined or completed, checkuser requests are also transcluded onto the WP:RFCU main page. If this template cannot find a subpage for a user, it will form a gray link to the main WP:RFCU page, trying to find [[WP:RFCU#username]] instead.
  • To make the template return nothing at all when no subpage is found, add the optional parameter cond=n.
  • This template takes one expected parameter: the exact and correct username (without the prefix "User:") of the RFCU's subject, for instance {{rfcu|John Doe}}. If this is not provided, the default will be "Example".
  • Names with (or without) equal signs can be given as 1=Username or User=Username, for instance {{rfcu|1=John=Doe}} or {{rfcu|User=John=Doe}}.
  • This template will provide a default link label, either WP:RFCU page on "John Doe" (if it exists) or There is no WP:RFCU page on "John Doe" (if it doesn't exist). If you wish a different link label, such as "here", provide it as a second unnamed parameter after the username, for instance {{rfcu|John Doe|here}}.
  • This template does not require substitution.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Rfcu&oldid=192645" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്