ഫലകം:Poster rationale

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി[തിരുത്തുക]

- WARNING: {{{1}}} does not appear to exist!
Check capitalization. Enter only the exact title of a single article with no [[link brackets]] or other formatting. It is also possible the indicated article was deleted.
വിവരണം

{{{1}}}. എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ കവർ ആർട്ട് ആണിത്. ഈ കവർ ആർട്ടിന്റെ അവകാശം ഒന്നുകിൽ വിതരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാധകൻ എന്നിവരിൽ നിഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു.

ഉറവിടം

എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായേക്കാം: {{{2}}}

ലേഖനം

[[{{{1}}}]]

ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക

മുഴുവൻ കവർ: ഈ ചിത്രം ഒരു കവർ ആർട്ട് ആയതിനാൽ, ഈ ചിത്രം മുഴുവനായും ഈ ചലച്ചിത്രത്തിനെ വിവരിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ലേഖനത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ അതുമൂലം തെറ്റിദ്ധരിക്കാനോ സാധ്യത ഉണ്ട്.

കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ?

ഈ ചിത്രത്തിന് ചലച്ചിത്രലേഖനത്തിനെ വിവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ റസല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് യഥാർത്ഥ കവർ ആർട്ടിനേക്കാൾ തുലോം കുറവാണ്. ഈ ചിത്രത്തിലെ നിന്ന് പ്രിന്റുകൾ എടുത്താൽ അത് വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത മോശം നിലവാരത്തിലായിരിക്കും. അതിനാൽ ഈ ചിത്രം ശരിയായ പകർപ്പവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരുടെ വാണിജ്യതാത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിഘാതമാകുന്നില്ല.

ഉപയോഗലക്ഷ്യം

Main infobox. ഈ ചിത്രം കവർ ആർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിന്റെ വിവരപ്പെട്ടിയിൽ ഈ ചിത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വ്യക്തത ഈ ചലച്ചിത്രത്തിനെക്കുറിച്ച് ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ഈ ചിത്രം ലേഖനത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയായി വരുന്നതുമൂലം ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ദൃശ്യരൂപം വായനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുകയും തന്മൂലം വായനക്കാരൻ അന്വേഷിച്ച താൾ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കവർ ആർട്ടിന്റെ വാണിജ്യ താത്പര്യങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെടുകയോ കവർ അർട്ടിന്റെ ഡിസൈനർമാർക്ക് അവരുടെ വരും ഡിസൈനുകൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല

പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്?

ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ കവർ ആർട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പകർപ്പവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രം ലഭിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ചലച്ചിത്രത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് ചിത്രത്തിനും പകർപ്പവകാശം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായി വ്യത്യാസം ഉള്ള മറ്റ് ഏത് ചിത്രവും ഈ ചലച്ചിത്രത്തിനെ വിവരിക്കാൻ അപര്യാപ്തമായേക്കാം. അതിനാൽ ഈ ചിത്രത്തിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

മറ്റു വിവരങ്ങൾ

ലേഖനത്തിലെ കവർ ചിത്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ വിക്കിപീഡിയ സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത ഉള്ളടക്ക നയത്തിനും അമേരിക്കൻ പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ന്യായമായ ഉപയോഗത്തിനും അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{1}}}]]//ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AB%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B4%82:Poster_rationale

പകർപ്പവകാശ വിവരങ്ങൾ:[തിരുത്തുക]Syntax[തിരുത്തുക]

(copy this to your image page)


  {{ subst:Poster rationale 
  | Article name goes here
  | website goes here
  | person or company owning the intellectual property goes here
  }} 
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Poster_rationale&oldid=957370" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്