Jump to content

ഫലകം:Periodic table

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഗ്രൂപ്പ് 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ആൽക്ക­ലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ നിക്റ്റൊ­ജനുകൾ ചാൽക്കൊ­ജനുകൾ ഹാലൊ­ജനുകൾ ഉൽകൃഷ്ട വാതക­ങ്ങൾ
Period

1

ഹൈഡ്ര­ജൻ1H1.008 ഹീ­ലിയം2He4.0026
2 ലിഥി­യം3Li6.94 ബെറില്ലി­യം4Be9.0122 ബോറോൺ5B10.81 കാർബൺ6C12.011 നൈട്ര­ജൻ7N14.007 ഓക്സി­ജെൻ8O15.999 ഫ്ലൂ­റിൻ9F18.998 നിയോൺ10Ne20.180
3 സോ­ഡിയം11Na22.990 മഗ്നീ­ഷിയം12Mg24.305 അലൂമി­നിയം13Al26.982 സിലി­ക്കൺ14Si28.085 ഫോസ്ഫ­റസ്15P30.974 ഗന്ധകം16S32.06 ക്ലോ­റിൻ17Cl35.45 ആർഗോൺ18Ar39.948
4 പൊട്ടാ­സ്യം19K39.098 കാൽ‌­സ്യം20Ca40.078 സ്കാൻ­ഡിയം21Sc44.956 ടൈറ്റാ­നിയം22Ti47.867 വനേ­ഡിയം23V50.942 ക്രോ­മിയം24Cr51.996 മാംഗ­നീസ്25Mn54.938 ഇരുമ്പ്26Fe55.845 കൊബാൾട്ട്27Co58.933 നിക്കൽ28Ni58.693 ചെമ്പ്29Cu63.546 നാകം30Zn65.38 ഗാലിയം31Ga69.723 ജെർമേ­നിയം32Ge72.630 ആർസെ­നിക്33As74.922 സെലീ­നിയം34Se78.971 ബ്രോമിൻ35Br79.904 ക്രി­പ്റ്റോൺ36Kr83.798
5 റൂബി­ഡിയം37Rb85.468 സ്ട്രോൺ­ഷിയം38Sr87.62 യിട്രിയം39Y88.906 സിർകോ­ണിയം40Zr91.224 നയോ­ബിയം41Nb92.906 മൊളി­ബ്ഡിനം42Mo95.95 ടെക്നീ­ഷ്യം43Tc​[98] റുഥീ­നിയം44Ru101.07 റോ­ഡിയം45Rh102.91 പലേ­ഡിയം46Pd106.42 വെള്ളി47Ag107.87 കാഡ്മി­യം48Cd112.41 ഇൻഡിയം49In114.82 വെളുത്തീയം50Sn118.71 ആന്റി­മണി51Sb121.76 ടെലൂ­റിയം52Te127.60 അയോഡിൻ53I126.90 സെനൊൺ54Xe131.29
6 സീ­സിയം55Cs132.91 ബേരിയം56Ba137.33 ലാ­ന്തനം57La138.91 1 asterisk Hഹാഫ്നി­യം72Hf178.49 ടാന്റ­ലം73Ta180.95 ട­ങ്സ്റ്റൺ74W183.84 റീനി­യം75Re186.21 ഓസ്മി­യം76Os190.23 ഇറിഡിയം77Ir192.22 പ്ലാറ്റി­നം78Pt195.08 സ്വർണം79Au196.97 മെർ­ക്കുറി80Hg200.59 താലിയം81Tl204.38 കറുത്തീയം82Pb207.2 ബി­സ്മത്83Bi208.98 പൊളോ­ണിയം84Po​[209] ആസ്റ്റ­റ്റീൻ85At​[210] റഡോൺ86Rn​[222]
7 ഫ്രാൻ­സിയം87Fr​[223] റേ­ഡിയം88Ra​[226] ആക്റ്റിനി­യം89Ac​[227] 1 asterisk റൂഥർ­ഫോർഡിയം104Rf​[267] ഡബ്നി­യം105Db​[268] സീബോർ­ജിയം106Sg​[269] ബോറി­യം107Bh​[270] ഹസ്സി­യം108Hs​[270] മെയ്റ്റ്നേ­റിയം109Mt​[278] ഡാംസ്റ്റർ­ഷ്യം110Ds​[281] റോൺജ­നിയം111Rg​[282] കോപ്പർനി­ക്കിയം112Cn​[285] നിഹോ­നിയം113Nh​[286] ഫ്ലെറോ­വിയം114Fl​[289] മോസ്കോ­വിയം115Mc​[290] ലിവർ­മോറിയം116Lv​[293] ടെന്ന­സ്സൈൻ117Ts​[294] ഒഗാ­നെസൻ118Og​[294]
1 asterisk സീറിയം58Ce140.12 പ്രസിയോ­ഡൈമിയം59Pr140.91 നിയോ­ഡൈമിയം60Nd144.24 പ്രൊമി­തിയം61Pm​[145] സമേ­റിയം62Sm150.36 യൂറോ­പ്പിയം63Eu151.96 ഗാഡോലി­നിയം64Gd157.25 ടെർ­ബിയം65Tb158.93 ഡിസ്പ്രോ­സിയം66Dy162.50 ഹോ­മിയം67Ho164.93 എർബിയം68Er167.26 തൂലിയം69Tm168.93 യിറ്റെർ­ബിയം70Yb173.05 ലുറ്റീ­ഷ്യം71Lu174.97  
1 asterisk തോറി­യം90Th232.04 പ്രൊട്ടക്റ്റി­നിയം91Pa231.04 യുറേ­നിയം92U238.03 നെപ്റ്റ്യൂ­ണിയം93Np​[237] പ്ലൂട്ടോ­ണിയം94Pu​[244] അമേരി­ക്കം95Am​[243] ക്യൂറിയം96Cm​[247] ബെർക്കീ­ലിയം97Bk​[247] കാലി­ഫോർണിയം98Cf​[251] ഐൻ­സ്റ്റൈനിയം99Es​[252] ഫെർ­മിയം100Fm​[257] മെന്റ­ലീവിയം101Md​[258] നൊബീ­ലിയം102No​[259] ലോറെ­ൻഷ്യം103Lr​[266]
black=Solid green=Liquid red=Gas grey=Unknown Color of the atomic number shows state of matter (at 0 °C and 1 atm)
Primordial From decay Synthetic Border shows natural occurrence of the element
Standard atomic weight (Ar)[1]
  • Ca: 40.078 — Formal short value, rounded (no uncertainty)[2]
  • Po: [209] — mass number of the most stable isotope
Background color shows subcategory in the metal–metalloid–nonmetal trend:
Metal Metalloid Nonmetal Unknown
chemical
properties
Alkali metal Alkaline earth metal Lan­thanide Actinide Transition metal Post-​transition metal Polyatomic nonmetal Diatomic nonmetal Noble gas
[നിർമ്മിക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം
  1. Meija, J.; Coplen, T. B.; Berglund, M.; Brand, W.A.; De Bièvre, P.; Gröning, M.; Holden, N.E.; Irrgeher, J.; Loss, R.D.; Walczyk, T.; Prohaska, T. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305. {{cite journal}}: Unknown parameter |displayauthors= ignored (|display-authors= suggested) (help)
  2. IUPAC 2016, Table 2, 3 combined; uncertainty removed.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Periodic_table&oldid=3056746" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്