ഫലകം:Maurya Empire infobox

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Maurya Empire
Mauryan Empire Map.gif
The Maurya Empire at its largest extent under Ashoka the Great.
Imperial Symbol:
The Lion Capital of Ashoka
Founder Chandragupta Maurya
Preceding State(s) Nanda Dynasty of Magadha
Mahajanapadas
Languages Pali
Prakrit
Sanskrit
Religions Buddhism
Hinduism
Jainism
Capital Pataliputra
Head of State Samraat (Emperor)
First Emperor Chandragupta Maurya
Last Emperor Brhadrata
Government Centralized Absolute Monarchy with Divine Right of Kings as described in the Arthashastra
Divisions 4 provinces:
Tosali
Ujjain
Suvarnagiri
Taxila
Semi-independent tribes
Administration Inner Council of Ministers (Mantriparishad) under a Mahamantri with a larger assembly of ministers (Mantrinomantriparisadamca).
Extensive network of officials from treasurers (Sannidhatas) to collectors (Samahartas) and clerks (Karmikas).
Provincial administration under regional viceroys (Kumara or Aryaputra) with their own Mantriparishads and supervisory officials (Mahamattas).
Provinces divided into districts run by lower officials and similar stratification down to individual villages run by headmen and supervised by Imperial officials (Gopas).
Area 5 million km² [1] (Southern Asia and parts of Central Asia)
Population 50 million [2] (one third of the world population [3])
Currency Silver Ingots (Panas)
Existed 322–185 BCE
Dissolution Military coup by Pusyamitra Sunga
Succeeding state Sunga Empire
  1. Peter Turchin, Jonathan M. Adams, and Thomas D. Hall. East-West Orientation of Historical Empires. University of Connecticut, November 2004.
  2. Roger Boesche (2003). "Kautilya’s Arthashastra on War and Diplomacy in Ancient India", The Journal of Military History 67 (p. 12).
  3. Colin McEvedy and Richard Jones (1978), "Atlas of World Population History", Facts on File (p. 342-351). New York.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Maurya_Empire_infobox&oldid=294044" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്