ഫലകം:Infobox sodium

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സോഡിയം,  11Na
Na (Sodium).jpg
General properties
Appearancesilvery white metallic
Standard atomic weight (Ar, standard)22.98976928(2)[1]
സോഡിയം in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
Li

Na

K
നിയോൺസോഡിയംമഗ്നീഷിയം
Atomic number (Z)11
Groupgroup 1 (alkali metals)
Periodperiod 3
Blocks-block
Element category  alkali metal
Electron configuration[Ne] 3s1
Electrons per shell
2, 8, 1
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point370.944 K ​(97.794 °C, ​208.029 °F)
Boiling point1156.090 K ​(882.940 °C, ​1621.292 °F)
Density (near r.t.)0.968 g/cm3
when liquid (at m.p.)0.927 g/cm3
Critical point2573 K, 35 MPa (extrapolated)
Heat of fusion2.60 kJ/mol
Heat of vaporization97.42 kJ/mol
Molar heat capacity28.230 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 554 617 697 802 946 1153
Atomic properties
Oxidation states−1, +1 (a strongly basic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 0.93
Ionization energies
  • 1st: 495.8 kJ/mol
  • 2nd: 4562 kJ/mol
  • 3rd: 6910.3 kJ/mol
  • (more)
Atomic radiusempirical: 186 pm
Covalent radius166±9 pm
Van der Waals radius227 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of സോഡിയം
Other properties
Crystal structurebody-centered cubic (bcc)
Body-centered cubic crystal structure for സോഡിയം
Speed of sound thin rod3200 m/s (at 20 °C)
Thermal expansion71 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity142 W/(m·K)
Electrical resistivity47.7 nΩ·m (at 20 °C)
Magnetic orderingparamagnetic[2]
Magnetic susceptibility+16.0·10−6 cm3/mol (298 K)[3]
Young's modulus10 GPa
Shear modulus3.3 GPa
Bulk modulus6.3 GPa
Mohs hardness0.5
Brinell hardness0.69 MPa
CAS Number7440-23-5
History
Discovery and first isolationHumphry Davy (1807)
Main isotopes of സോഡിയം
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
22Na trace 2.602 y β+ 22Ne
23Na 100% stable
24Na trace 14.96 h β 24Mg
| references
Ne ←

i'box Ne

iso
11
Na E
→ Mg

i'box Mg

Data sets read by {{Infobox element}}
Name and identifiers
Top image
  image caption
  image alt
Pronunciation
Category (enwiki)
Standard atomic weight
  most stable isotope
Oxidation states
Spectral lines image

References

  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
  3. Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.

One of these is a named reference. It may be cited in the containing article as

  • <ref name="CIAAW2016" /> for the source Atomic weights of the elements 2013 (from subtemplates used by {{Infobox element}})

ഫലകം:Documentation

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_sodium&oldid=3015161" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്