ഫലകം:Infobox radon

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
റഡോൺ,  86Rn
General properties
Pronunciation/ˈrdɒn/ (RAY-don)
Appearanceനിറമില്ല
Mass number222 (most stable isotope)
റഡോൺ in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
Xe

Rn

Uuo
ആസ്റ്ററ്റീൻറഡോൺഫ്രാൻസിയം
Atomic number (Z)86
Groupgroup 18 (noble gases)
Periodperiod 6
Blockp-block
Electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Electrons per shell
2, 8, 18, 32, 18, 8
Physical properties
Phase at STPgas
Melting point202 K ​(−71.15 °C, ​−96 °F)
Boiling point211.3 K ​(−61.85 °C, ​−79.1 °F)
Critical point377 K, 6.28 MPa
Heat of fusion3.247 kJ/mol
Heat of vaporization18.10 kJ/mol
Molar heat capacity20.786 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 110 121 134 152 176 211
Atomic properties
Oxidation states0, +2, +6
ElectronegativityPauling scale: 2.2
Atomic radiuscalculated: 120 pm
Covalent radius145 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of റഡോൺ
Other properties
Crystal structureface-centered cubic (fcc)
Cubic face centered crystal structure for റഡോൺ
Thermal conductivity3.61 m W/(m·K)
Magnetic orderingnon-magnetic
CAS Number10043-92-2
Main isotopes of റഡോൺ
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
210Rn syn 2.4 h Alpha 6.404 216Po
211Rn syn 14.6 h Epsilon 2.892 211At
Alpha 5.965 207Po
222Rn trace 3.8235 d Alpha 5.590 218Po
224Rn syn 1.8 h Beta 0.8 224Fr
| references
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_radon&oldid=681690" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്