ഫലകം:Infobox phosphorus

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Phosphorus,  15P
Phosphor.JPG
waxy white (yellow cut), red (granules centre left, chunk centre right), and violet phosphorus
General properties
Pronunciation/ˈfɒsfərəs/ (FOS-fər-əs)
Appearancewaxy white/ red/
black/ colorless/ yellow
Standard atomic weight (Ar, standard)30.973761998(5)[1]
Phosphorus in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
N

P

As
siliconphosphorussulfur
Atomic number (Z)15
Groupgroup 15 (pnictogens)
Periodperiod 3
Blockp-block
Electron configuration[Ne] 3s2 3p3
Electrons per shell
2, 8, 5
Physical properties
Melting point(white) 317.3 K ​(44.2 °C, ​111.6 °F)
Boiling point550 K ​(277 °C, ​531 °F)
Density (near r.t.)(white) 1.823 g/cm3
(red) 2.34 g/cm3
(black) 2.69 g/cm3
Heat of fusion(white) 0.66 kJ/mol
Heat of vaporization12.4 kJ/mol
Molar heat capacity(white)
23.824 J/(mol·K)
Vapor pressure (white)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 279 307 342 388 453 549
vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 455 489 529 576 635 704
Atomic properties
Oxidation states−3, −2, −1, +1,[2] +2, +3, +4, +5 (a mildly acidic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 2.19
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 100 pm
calculated: 98 pm
Covalent radius106 pm
Van der Waals radius180 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of phosphorus
Other properties
Thermal conductivity(white)
0.236 W/(m·K)
Magnetic orderingno data
Bulk modulus11 GPa
CAS Number7723-14-0
Main isotopes of phosphorus
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
31P 100% 31P is stable with 16 neutrons
32P syn 14.28 d β- 1.709 32S
33P syn 25.3 d β- 0.249 33S
| references
  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. Ellis, Bobby D.; MacDonald, Charles L. B. (2006). "Phosphorus(I) Iodide: A Versatile Metathesis Reagent for the Synthesis of Low Oxidation State Phosphorus Compounds". Inorganic Chemistry. 45 (17): 6864–74. doi:10.1021/ic060186o. PMID 16903744.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_phosphorus&oldid=185324" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്