ഫലകം:Infobox oxygen

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഓക്സിജൻ, 8O
ഓക്സിജൻ
Appearance
ദ്രാവക ഓക്സിജൻ
Standard atomic weight Ar, std(O)[15.9990315.99977] conventional: 15.999
ഓക്സിജൻ in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
-

O

S
നൈട്രജൻഓക്സിജൻഫ്ലൂറിൻ
Atomic number (Z)8
Groupgroup 16 (chalcogens)
Periodperiod 2
Blockp-block
Element category  Reactive nonmetal
Electron configuration[He] 2s2 2p4
Electrons per shell2, 6
Physical properties
Phase at STPgas
Melting point54.36 K ​(-218.79 °C, ​-361.82 °F)
Boiling point90.20 K ​(-182.95 °C, ​-297.31 °F)
Density (at STP)1.429 g/L
Critical point154.59 K, 5.043 MPa
Heat of fusion(O2) 0.444 kJ/mol
Heat of vaporization(O2) 6.82 kJ/mol
Molar heat capacity(O2)
29.378 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K)       61 73 90
Atomic properties
Oxidation states−1, −2, +1, +2
ElectronegativityPauling scale: 3.44
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 60 pm
calculated: 48 pm
Covalent radius73 pm
Van der Waals radius152 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of ഓക്സിജൻ
Other properties
Natural occurrenceprimordial
Crystal structurecubic
Cubic crystal structure for ഓക്സിജൻ
Speed of sound(gas, 27 °C) 330 m/s
Thermal conductivity26.58x10-3  W/(m·K)
Magnetic orderingparamagnetic
CAS Number7782-44-7
Main isotopes of ഓക്സിജൻ
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
16O 99.76% stable
17O 0.039% stable
18O 0.201% stable
| references
O
data m.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C
K 54.36 54.36* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F -361.82 −361.82* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD വിക്കിഡാറ്റയിൽ തിരുത്തുക
input C: -218.79, K: 54.36, F: -361.82
comment
O
data b.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C
K 90.20 90.20* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F -297.31 −297.31* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD വിക്കിഡാറ്റയിൽ തിരുത്തുക
input C: -182.95, K: 90.20, F: -297.31
comment
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_oxygen&oldid=2309500" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്