ഫലകം:Infobox medal templates

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is used to add a collapsible medal templates section in an infobox. It is meant to be used in the infobox code, and not in the article directly.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox
| above = Athlete
| label1 = Sport
| data1  = Foo

...

| header5 = {{Infobox medal templates
  | medals = {{{medaltemplates|}}}
  | expand = {{{medaltemplates-expand|}}} 
  | title = <!-- optional; default is "Medal record" -->
  | titlestyle = <!-- optional; default is "background-color: transparent;" -->
 }}

}}

Note[തിരുത്തുക]

Do not enclose the medal templates with {{MedalTop}}, {{MedalBottom}}, or any other table header/footer templates, as this will cause the template to break. Most instances of this misuse are tracked in Category:Infobox medal templates requiring repair.

Templates using this template[തിരുത്തുക]

List of templates which implement {{Infobox medal templates}}
Template name Default Accept 'no'? Show param Title Title param
{{Infobox alpine ski racer}} collapsed N show-medals Medal record none
{{Infobox amateur wrestler}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox badminton player}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox bandy biography}} expanded N medaltemplates-expand Honours medaltemplates-title
{{Infobox basketball biography}} expanded Y show-medals
medaltemplates-expand
medal_templates-expand
Medals none
{{Infobox biathlete}}
  via Infobox sportsperson (* = different behavior)
collapsed* N* show-medals Medal record none*
{{Infobox boxer}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox boxer (amateur)}}
  via Infobox sportsperson (* = different behavior)
collapsed* N* show-medals Medal record none*
{{Infobox climber}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox college coach}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox curler}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox cyclist}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox darts player}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox equestrian}} collapsed N show-medals Medal record none
{{Infobox fencer}} collapsed N show-medals Medal record none
{{Infobox field hockey player}} expanded N medaltemplates-expand Medal record none
{{Infobox figure skater}} collapsed N show-medals Medal record none
{{Infobox football biography}} collapsed N medaltemplates-expand Honours medaltemplates-title
{{Infobox go player}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox gymnast}} collapsed N show-medals Medal record none
{{Infobox ice hockey player}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox lacrosse player}} collapsed N medaltemplates-expand
medal_templates-expand
Medal record none
{{Infobox martial artist}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox national basketball team}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox national football team}} collapsed N medaltemplates-expand Honours none
{{Infobox national volleyball team}} collapsed N medaltemplates-expand Honours medaltemplates-title
{{Infobox NCAA athlete}} collapsed N medaltemplates-expand
medal_templates-expand
Medal record none
{{Infobox netball biography}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox sailor}}
  via Infobox sportsperson (* = different behavior)
collapsed* N* show-medals Medal record medaltemplates-title
{{Infobox short track speed skater}}
  via Infobox sportsperson (* = different behavior)
expanded Y show-medals Medal record none*
{{Infobox skier}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox snowboarder}}
  via Infobox sportsperson (* = different behavior)
expanded Y show-medals Medal record none*
{{Infobox speed skater}}
  via Infobox sportsperson (* = different behavior)
expanded Y show-medals Medal record none*
{{Infobox sport wrestler}}
  via Infobox sportsperson (* = different behavior)
expanded Y show-medals Medal record none*
{{Infobox sportsperson}} expanded Y show-medals Medal record medaltemplates-title
{{Infobox squash player}} expanded Y show-medals Medal record none
{{Infobox swimmer}}
  via Infobox sportsperson (* = different behavior)
collapsed* N* show-medals Medal record none*
{{Infobox synchronized skating team}} collapsed N show-medals Medal record none
{{Infobox table tennis player}} collapsed N show-medals Medal record none
{{Infobox tennis biography}} collapsed N medaltemplates-expand Medal record medaltemplates-title
{{Infobox volleyball biography}} expanded N medaltemplates-expand Honours medaltemplates-title

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Infobox medal templates

This template is used to add a collapsible medal templates section in an infobox. It is meant to be used in the infobox code, and not in the article directly.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Medalsmedals

Medal templates

പദംആവശ്യമാണ്
Expandexpand

Any value here will expand (display) the medal templates section. It is collapsed by default.

ബൂളിയൻനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
Titletitle

Customize the title

സ്വതേ
Medal record
പദംഐച്ഛികം
Title styletitlestyle

CSS style rules for the title

സ്വതേ
background-color:transparent;
പദംഐച്ഛികം

Tracking category[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_medal_templates&oldid=2758937" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്