ഫലകം:Infobox copper

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Copper,  29Cu
Native copper (~4 cm in size)
General properties
Appearancemetallic bronze
Standard atomic weight (Ar, standard)63.546(3)[1]
Copper in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
-

Cu

Ag
nickelcopperzinc
Atomic number (Z)29
Groupgroup 11
Periodperiod 4
Blockd-block
Electron configuration[Ar] 3d10 4p1
Electrons per shell
2, 8, 18, 1
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point1357.77 K ​(1084.62 °C, ​1984.32 °F)
Boiling point2835 K ​(2562 °C, ​4643 °F)
Density (near r.t.)8.96 g/cm3
when liquid (at m.p.)8.02 g/cm3
Heat of fusion13.26 kJ/mol
Heat of vaporization300.4 kJ/mol
Molar heat capacity24.440 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1509 1661 1850 2089 2404 2836
Atomic properties
Oxidation states−2, +1, +2, +3, +4 (a mildly basic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.90
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 135 pm
calculated: 145 pm
Covalent radius138 pm
Van der Waals radius140 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of copper
Other properties
Crystal structureface-centered cubic (fcc)
Face centered cubic crystal structure for copper
Speed of sound thin rod(annealed)
3810 m/s (at r.t.)
Thermal expansion16.5 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity401 W/(m·K)
Electrical resistivity16.78 n Ω·m (at 20 °C)
Magnetic orderingdiamagnetic
Young's modulus110 - 128 GPa
Shear modulus48 GPa
Bulk modulus140 GPa
Poisson ratio0.34
Mohs hardness3.0
Vickers hardness369 MPa
Brinell hardness874 MPa
CAS Number7440-50-8
Main isotopes of copper
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
63Cu 69.15% 63Cu is stable with 34 neutrons
65Cu 30.85% 65Cu is stable with 36 neutrons
| references
  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_copper&oldid=185588" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്