ഫലകം:Infobox chlorine

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Chlorine, 17Cl
A glass container filled with chlorine gas
Chlorine
Pronunciation/ˈklɔːrn, -n/ (KLOHR-een, --eyen)
Appearanceyellowish green
Standard atomic weight Ar, std(Cl)[35.44635.457] conventional: 35.45
Chlorine in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
F

Cl

Br
sulfurchlorineargon
Atomic number (Z)17
Groupgroup 17 (halogens)
Periodperiod 3
Blockp-block
Element category  Reactive nonmetal
Electron configuration[Ne] 3s2 3p5
Electrons per shell2, 8, 7
Physical properties
Phase at STPgas
Melting point171.6 K ​(-101.5 °C, ​-150.7 °F)
Boiling point239.11 K ​(-34.4 °C, ​-29.27 °F)
Density (at STP)3.2 g/L
Critical point416.9 K, 7.991 MPa
Heat of fusion(Cl2) 6.406 kJ/mol
Heat of vaporization(Cl2) 20.41 kJ/mol
Molar heat capacity(Cl2)
33.949 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 128 139 153 170 197 239
Atomic properties
Oxidation states−1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 (a strongly acidic oxide)
ElectronegativityPauling scale: 3.16
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 100 pm
calculated: 79 pm
Covalent radius99 pm
Van der Waals radius175 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of chlorine
Other properties
Natural occurrenceprimordial
Crystal structureorthorhombic
Orthorhombic crystal structure for chlorine
Speed of sound(gas, 0 °C) 206 m/s
Thermal conductivity8.9x10-3  W/(m·K)
Electrical resistivity> 10  Ω·m (at 20 °C)
Magnetic orderingnonmagnetic
CAS Number7782-50-5
Main isotopes of chlorine
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
35Cl 75.77% stable
36Cl syn 3.01×105 y β- 0.709 36Ar
ε - 36S
37Cl 24.23% stable
| references
Cl
data m.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C
K 171.6 171.7* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F -150.7 −150.7* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD Edit this at Wikidata
input C: -101.5, K: 171.6, F: -150.7
comment
Cl
data b.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C
K 239.11 238.8* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F -29.27 −29.9* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD Edit this at Wikidata
input C: -34.4, K: 239.11, F: -29.27
comment
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_chlorine&oldid=185371" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്