ഫലകം:Infobox beverage/doc

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Usage[തിരുത്തുക]

Copy and paste the infobox below into the desired article and fill in the answers after the equals (=) sign.

{{Infobox beverage
| name     = 
| image    = 
| caption   = 
| type     = 
| abv     = 
| proof    = 
| manufacturer = 
| distributor = 
| origin    = 
| introduced  = 
| discontinued = 
| colour    = 
| flavour   = 
| ingredients = 
| variants   = 
| related   = 
| website   =
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

All attributes are optional.

 • name - This comes to the top of the box.
 • image - If there's not an image available, leave the field empty.
 • caption - Leave empty for no image caption.
 • type - Examples include diet soda, liqueur, ice tea and soft drink.
 • abv - Alcohol by volume, f.e. 17.0% (everywhere else).
 • proof - Proof for alcoholic beverages (US only).
 • style - Beer style.
 • og - Original gravity.
 • fg - Final gravity.
 • ibu - International Bitterness Units scale.
 • manufacturer - The main manufacturer.
 • distributor - If the distributor is not also the manufacturer.
 • origin - Country of first introduction or origin.
 • introduced - The year (or the date) when the beverage was introduced.
 • discontinued - The possible year (or the date) when the beverage was discontinued.
 • colour / color - The colour(s) of the beverage.
 • flavour / flavor - The dominating flavour of the beverage, whether this is a hybrid or a straight flavor.
 • ingredients - a list of the major ingredients of the beverage.
 • variants - For any variants of the same product, such as a diet version, or a stronger tasting version.
 • related - Related products in the same category, such as other diet sodas or other liqueurs in the same tier.
 • website - For a link to the official website of the beverage.

Example[തിരുത്തുക]

This example is taken from the Bombay Sapphire article.

Bombay Sapphire
Bombay-sapphire.jpg
TypeGin
ManufacturerBombay Spirits Co., Ltd.
DistributorBacardi
Country of originHamilton, Bermuda
Introduced1987
Alcohol by volume47.0%
Proof (US)94
ColourClear
Related productsBombay Original Dry
Websitewww.bombaysapphire.com
{{Infobox beverage
|name     = Bombay Sapphire
|image    = [[Image:Bombay-sapphire.jpg|80px]]
|type     = [[Gin]]
|abv     = 47.0%
|proof    = 94
|manufacturer = Bombay Spirits Co., Ltd.
|distributor = [[Bacardi]]
|origin    = [[Hamilton, Bermuda]]
|introduced  = 1987
|discontinued = 
|colour    = Clear
|flavour   = 
|variants   = 
|related   = [[Bombay Original Dry]]
|website   = {{URL|www.bombaysapphire.com}}
}}

Microformats[തിരുത്തുക]

Product[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hProduct microformat that makes a product's details readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.

If the product has a URL, use {{URL}} to include it.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • brand
 • category
 • description
 • fn
 • hproduct
 • identifier
 • listing
 • photo
 • price
 • review
 • type
 • url
 • value
Please do not rename or remove these classes
nor collapse nested elements which use them.

Recipe[തിരുത്തുക]

The HTML mark-up produced by this template includes an hRecipe microformat that makes food recipes and information about individual foods readily parsable by computer programs. This aids tasks such as the cataloguing of articles and maintenance of databases. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please visit the Microformat WikiProject.

Classes used

The HTML classes of this microformat include:

 • author
 • duration
 • fn
 • ingredient
 • instructions
 • nutrition
 • published
 • tag
 • type
 • yield
Please do not rename or remove these classes.


See also[തിരുത്തുക]


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_beverage/doc&oldid=2265442" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്