ഫലകം:Infobox aluminium

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Aluminium,  13Al
പ്രമാണം:Al,13
General properties
Pronunciation
Appearancesilvery
Standard atomic weight (Ar, standard)26.9815384(3)[1]
Aluminium in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
B

Al

Ga
magnesiumaluminiumsilicon
Atomic number (Z)13
Groupgroup 13 (boron group)
Periodperiod 3
Blockp-block
Electron configuration[Ne] 3s2 3p1
Electrons per shell
2, 8, 3
Physical properties
Phase at STPsolid
Melting point933.47 K ​(660.32 °C, ​1220.58 °F)
Boiling point2792 K ​(2519 °C, ​4566 °F)
Density (near r.t.)2.70 g/cm3
when liquid (at m.p.)2.375 g/cm3
Heat of fusion10.71 kJ/mol
Heat of vaporization294.0 kJ/mol
Molar heat capacity24.200 J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1482 1632 1817 2054 2364 2790
Atomic properties
Oxidation states−2, −1, +1,[2] +2,[3] +3 (an amphoteric oxide)
ElectronegativityPauling scale: 1.61
Ionization energies
Atomic radiusempirical: 125 pm
calculated: 118 pm
Covalent radius118 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of aluminium
Other properties
Crystal structure ​face centered cubic
0.40494 nm
[[File:face centered cubic
0.40494 nm|frameless|alt=Face centered cubic
0.40494 nm crystal structure for aluminium|upright=0.23|Face centered cubic
0.40494 nm crystal structure for aluminium]]
Speed of sound thin rod(rolled) 5000 m/s (at r.t.)
Thermal expansion23.1 µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity237 W/(m·K)
Electrical resistivity26.50 n Ω·m (at 20 °C)
Magnetic orderingparamagnetic
Young's modulus70 GPa
Shear modulus26 GPa
Bulk modulus76 GPa
Poisson ratio0.35
Mohs hardness2.75
Vickers hardness167 MPa
Brinell hardness245 MPa
CAS Number7429-90-5
Main isotopes of aluminium
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
26Al syn 7.17×105y β+ 1.17 26Mg
ε - 26Mg
γ 1.8086 -
27Al 100% 27Al is stable with 14 neutrons
| references
  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
  2. Dohmeier, C.; Loos, D.; Schnöckel, H. (1996). "Aluminum(I) and Gallium(I) Compounds: Syntheses, Structures, and Reactions". Angewandte Chemie International Edition. 35: 129–149. doi:10.1002/anie.199601291.
  3. D. C. Tyte (1964). "Red (B2Π–A2σ) Band System of Aluminium Monoxide". Nature. 202 (4930): 383. Bibcode:1964Natur.202..383T. doi:10.1038/202383a0.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_aluminium&oldid=185667" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്