ഫലകം:Infobox Ottoman sultan

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Osmanli-nisani.svg   
Royal HouseHouse of Osman
DynastyOttoman Dynasty
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox Ottoman sultan
|name      = Name (family given name)
|full name    = Full (legal non-titular name)
|title      = Secular Titles (Padishah, Hünkar, Hakan ül-Berreyn vel-Bahreyn, Sovereign, Khan ...)
|title2     = Religious (Chaliphate ...)
|othertitles   = Other titles & Wikilink<br />Other titles & Wikilink, etc.
|image_portrait = 
|image_tugra   = 
|caption     = Portrait Caption
|Military    = (Rise, Growth, ...) of the Ottoman Empire
|reign      = [[D Month]], [[YYYY]] – [[D Month]], [[YYYY]]
|reign2     = [[D Month]], [[YYYY]] – [[D Month]], [[YYYY]]
|coronation   = [[D Month]], [[YYYY]]
|before     = Name & Wikilink
|after      = Name & Wikilink
|years      = 
|before2     = Name & Wikilink
|after2     = Name & Wikilink
|years2     = 
|suc-type    = If you wish to use the heir field, then the type of heir is required, (Heir-Apparent/Heir-Presumptive)
|heir      = Name & Wikilink
|Valide_Sultan  = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc.
|consort     = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc.
|spouse 1    = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. (these are for the wives 
|spouse 2    = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. of male rulers for whom 
|spouse 3    = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. the term 'queen', 
|spouse 4    = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. 'consort' etc. is 
|spouse 5    = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. inappropriate, eg the 
|spouse 6    = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc. wife of a Roman emperor whom he married and then divorced before ascending the throne)
|issue      = Name & Wikilink<br />Name & Wikilink, etc.
|royal anthem  = Name & Wikilink
|father     = Name & Wikilink
|mother     = Name & Wikilink
|birth_date   = D Month, YYYY
|birth_place   = Name & Wikilink
|death_date   = D Month, YYYY
|death_place   = Name & Wikilink
|burial_date   = D Month, YYYY
|burial_place  = Name & Wikilink
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.

To include a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • bday
 • birthplace
 • category
 • country-name
 • deathdate
 • deathplace
 • extended-address
 • family-name
 • fn (required)
 • given-name
 • honorific-prefix
 • honorific-suffix
 • label
 • locality
 • n
 • nickname
 • note
 • org
 • role
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_Ottoman_sultan&oldid=1117626" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്