ഫലകം:Infobox OS version

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

{{Infobox OS version}} is intended for use with computing articles that discuss a particular version or release in a series of graphical operating systems. As of 2006, the only operating systems that fall into this category are Mac OS, Mac OS X, and Microsoft Windows.

Template:Infobox OS is the preferred template for articles on operating system families.

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox OS version
| name        =
| family       =
| logo        =
| logo_size     =
| screenshot     = 
| caption      = 
| developer     = 
| website      = 
| source_model    = 
| license      = 
| kernel_type    =
| first_release_date = 
| first_release_url =
| release_version  =
| release_date    =
| release_url    =
| preceded_by    =
| succeeded_by    =
| preview_version  = 
| preview_date    = 
| preview_url    = 
| sales       =
| support_status   = 
| other_articles   = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Basic information[തിരുത്തുക]

name
Required. The name of the version of the operating system. This should match the name of the article.
For example, "Windows 2000"
family
Recommended. The name of the family/line of operating systems that this version is a part of. This is automatically wikilinked.
For example, "Mac OS X"
logo
Optional. An image path for the logo associated with this operating system. Logos used must comply with Wikipedia:Logos guidelines.
For example, "Image:Microsoft Windows XP Logo.svg"
logo_size
Optional. A width for the image, including the "px"; the default is "250px".
For example, "106px"
screenshot
Optional. A screen shot depicting the operating system in its default configuration. Screen shots should not include any non-standard themes, third-party applications, or personally identifiable information. Also, per Wikipedia:Avoid self-references, no references to Wikipedia should be visible.
For example, "Image:MacOS81 screenshot.png"
caption
Optional. A caption describing the screen shot. Use of the word "screenshot" in the description can be considered redundant, as the template places the image in a section titled "Screenshot".
For example, "Mac OS 8.1 desktop"

Developer information[തിരുത്തുക]

developer
Recommended. The name of the company or organization that produced this version of the operating system. This is automatically wikilinked.
For example, "Apple Computer"
website
Recommended. An external link that points to the primary marketing or support web site for this version of the operating system. Try to keep the displayed URL short.
For example, "[http://www.microsoft.com/windows2000/ Windows 2000]"

Technical information[തിരുത്തുക]

source_model
Optional. A brief description of the distribution method of the operating system's source code. A wikilink to an article is suitable.
For example, "[[Closed source]]"
license
Optional. The software license under which this operating system is available. A wikilink to an article describing the license is suitable, but not necessary.
For example, "Microsoft EULA"
kernel_type
Optional. The type of kernel used with this operating system. A wikilink to an article is suitable.
For example, "[[Hybrid kernel]]"

Release dates[തിരുത്തുക]

This template offers some advanced version display capabilities to cover both pre-release and generally available operating systems. In an effort to ensure information about dates is both verifiably correct and useful to readers, the template will insert a {{fact}} tag beside the release date information if no URL is provided. When in doubt... leave it out.

first_release_date
Optional. The general availability date.
Use {{Start date}}, e.g. "{{Start date|2000|02|17}}"
first_release_url
Required if first_release_date is set. An external link that serves as a citation for the release date. This should meet Wikipedia:Reliable sources guidelines. A press release from the developer is preferred.
For example, "http://www.microsoft.com/presspass/press/1999/Dec99/W2KrtmPR.mspx"
preceded_by
Optional. The operating system succeeded by the current OS.
succeeded_by
Optional. The operating system the current OS was succeeded by.
preview_version
Optional. A version or "build" number for the most recent widely distributed preview version of the operating system. Generally speaking, private or "leaked" builds are not suitable for mentioning on Wikipedia, as this doesn't meet our Wikipedia:Verifiability or Wikipedia:No original research policies.
For example, "Beta 1(build 5112)"
preview_date
Required if preview_version is set. The availability date of this build.
For example, "July 27, 2005"
preview_url
Required if preview_version is set. An external link that servies as a citation for the release date. This should meet Wikipedia:Reliable sources guidelines.
release_version
Optional. A version or "build" number for the most recent release version of the operating system.
For example, "10.4.7"
release_date
Required if release_version is set. The availability date of this release.
Use {{Start date}}, e.g. "{{Start date|2006|06|27}}"
release_url
Required if preview_version is set. An external link that servies as a citation for the release date. This should meet Wikipedia:Reliable sources guidelines. A link to the developer's web site is preferred.
For example, "http://www.apple.com/support/downloads/macosxupdate1047intel.html"

Other information[തിരുത്തുക]

support_status
Recommended. A description of the current status of support from the developer. For operating system versions that have an announced end-of-life date, that should be included. A citation from the developer's web site is also recommended.
For example, "Unsupported as of December 31, 2004."
other_articles
Optional. A list of other Wikipedia articles that contain information specific to this version of the operating system.
For example, "<ul><li>[[Features new to Windows Vista]]<li>[[Development of Windows Vista]]</ul>"

Example[തിരുത്തുക]

Windows XP
DeveloperMicrosoft
OS familyMicrosoft Windows
Source modelClosed source, shared source
Released to
manufacturing
ഒക്ടോബർ 25, 2001 (2001-10-25)
Latest release5.1.2600.5512 Service Pack 3 (x86 SP3) / ഏപ്രിൽ 21 2008 (2008-04-21), 4891 ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ്[1]
PlatformsIA-32, x64 and Itanium
LicenseProprietary commercial software
Official websitemicrosoft.com/windows-xp
Support status
Mainstream support Ended on April 14, 2009[2]
Extended support Extended Support until April 8, 2014 for Windows XP with Service Pack 3 and Windows XP x64 Edition with Service Pack 2[2]
Downgrade support Available until end of Windows 7 lifecycle[3]
Articles in the series
{{Infobox OS version
| name        = Windows XP
| family       = Microsoft Windows
| logo        =<!-- Non-free image removed: Microsoft Windows XP Logo.svg -->
| screenshot     =<!-- Non-free image removed: Windows XP SP3.png --><!-- Do not change unless you have read "Wikipedia:Software screenshots"! -->
| caption       = Screenshot of Windows XP Service Pack 3
| developer      = Microsoft
| website       = {{URL|microsoft.com/windows-xp}}
| first_release_date = {{Start date|2001|10|25}}
| first_release_url  = http://www.microsoft.com/presspass/press/2001/aug01/08-24WinXPRTMPR.mspx
| release_version   = 5.1.2600.5512 Service Pack 3 (x86 SP3)
| release_date    = {{release date|2008|4|21}}
| release_url     = http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=3214173&SiteID=17
| source_model    = [[Closed source]], [[shared source]]
| license       = [[Proprietary software|Proprietary]] [[commercial software]]
| supported_platforms = [[IA-32]], [[x64]] and [[Itanium]]
| kernel_type     = [[Hybrid kernel]]
| support_status   = {{Infobox/row
 | label = Mainstream support
 | data = Ended on April 14, 2009<ref name=lifecycle>{{cite web|url=http://support.microsoft.com/lifecycle/?C2=1173|title=Microsoft Support Lifecycle (Windows XP)|publisher=Microsoft|accessdate=June 7, 2010}}</ref>
}}{{Infobox/row
 | label = Extended support
| data = Extended Support until April 8, 2014 for Windows XP with Service Pack 3 and Windows XP x64 Edition with Service Pack 2<ref name=lifecycle />
}}{{Infobox/row
 | label = Downgrade support
 | data = Available until end of [[Windows 7]] lifecycle<ref name="Win7toWinXPdowngrade">{{cite news|url=http://news.cnet.com/8301-13860_3-20010285-56.html|title=Microsoft extends Windows XP downgrade rights|first=Ina|last=Fried|work=news.cnet.com|date=July 1, 2010|accessdate=March 6, 2012}}</ref>
 }}
| other_articles   = <ul><li>[[Windows XP editions]]<li>[[Features new to Windows XP]]<li>[[Development of Windows XP]]<li>[[Criticism of Windows XP]]</ul>
}}

Generated references[തിരുത്തുക]

 1. http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=3214173&SiteID=17
 2. 2.0 2.1 "Microsoft Support Lifecycle (Windows XP)". Microsoft. ശേഖരിച്ചത് June 7, 2010.
 3. Fried, Ina (July 1, 2010). "Microsoft extends Windows XP downgrade rights". news.cnet.com. ശേഖരിച്ചത് March 6, 2012.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_OS_version&oldid=3229130" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്