ഫലകം:Infobox ഹീലിയം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഹീലിയം,  2He
Helium discharge tube.jpg
General properties
Pronunciation/ˈhliəm/ (HEE-lee-əm)
Appearanceനിറമില്ല
Standard atomic weight (Ar, standard)4.002602(2)[1]
ഹീലിയം in the periodic table
[[Hydrogen|Hydrogen [[Helium|Helium
[[Lithium|Lithium [[Beryllium|Beryllium [[Boron|Boron [[Carbon|Carbon [[Nitrogen|Nitrogen [[Oxygen|Oxygen [[Fluorine|Fluorine [[Neon|Neon
[[Sodium|Sodium [[Magnesium|Magnesium [[Aluminium|Aluminium [[Silicon|Silicon [[Phosphorus|Phosphorus [[Sulfur|Sulfur [[Chlorine|Chlorine [[Argon|Argon
[[Potassium|Potassium [[Calcium|Calcium [[Scandium|Scandium [[Titanium|Titanium [[Vanadium|Vanadium [[Chromium|Chromium [[Manganese|Manganese [[Iron|Iron [[Cobalt|Cobalt [[Nickel|Nickel [[Copper|Copper [[Zinc|Zinc [[Gallium|Gallium [[Germanium|Germanium [[Arsenic|Arsenic [[Selenium|Selenium [[Bromine|Bromine [[Krypton|Krypton
[[Rubidium|Rubidium [[Strontium|Strontium [[Yttrium|Yttrium [[Zirconium|Zirconium [[Niobium|Niobium [[Molybdenum|Molybdenum [[Technetium|Technetium [[Ruthenium|Ruthenium [[Rhodium|Rhodium [[Palladium|Palladium [[Silver|Silver [[Cadmium|Cadmium [[Indium|Indium [[Tin|Tin [[Antimony|Antimony [[Tellurium|Tellurium [[Iodine|Iodine [[Xenon|Xenon
[[Caesium|Caesium [[Barium|Barium [[Lanthanum|Lanthanum [[Cerium|Cerium [[Praseodymium|Praseodymium [[Neodymium|Neodymium [[Promethium|Promethium [[Samarium|Samarium [[Europium|Europium [[Gadolinium|Gadolinium [[Terbium|Terbium [[Dysprosium|Dysprosium [[Holmium|Holmium [[Erbium|Erbium [[Thulium|Thulium [[Ytterbium|Ytterbium [[Lutetium|Lutetium [[Hafnium|Hafnium [[Tantalum|Tantalum [[Tungsten|Tungsten [[Rhenium|Rhenium [[Osmium|Osmium [[Iridium|Iridium [[Platinum|Platinum [[Gold|Gold [[Mercury (element)|Mercury (element) [[Thallium|Thallium [[Lead|Lead [[Bismuth|Bismuth [[Polonium|Polonium [[Astatine|Astatine [[Radon|Radon
[[Francium|Francium [[Radium|Radium [[Actinium|Actinium [[Thorium|Thorium [[Protactinium|Protactinium [[Uranium|Uranium [[Neptunium|Neptunium [[Plutonium|Plutonium [[Americium|Americium [[Curium|Curium [[Berkelium|Berkelium [[Californium|Californium [[Einsteinium|Einsteinium [[Fermium|Fermium [[Mendelevium|Mendelevium [[Nobelium|Nobelium [[Lawrencium|Lawrencium [[Rutherfordium|Rutherfordium [[Dubnium|Dubnium [[Seaborgium|Seaborgium [[Bohrium|Bohrium [[Hassium|Hassium [[Meitnerium|Meitnerium [[Darmstadtium|Darmstadtium [[Roentgenium|Roentgenium [[Copernicium|Copernicium [[Nihonium|Nihonium [[Flerovium|Flerovium [[Moscovium|Moscovium [[Livermorium|Livermorium [[Tennessine|Tennessine [[Oganesson|Oganesson
-

He

Ne
ഹൈഡ്രജൻഹീലിയംലിഥിയം
Atomic number (Z)2
Groupgroup 18 (noble gases)
Periodperiod 1
Blocks-block
Electron configuration1s2
Electrons per shell
2
Physical properties
Phase at STPgas
Melting point(at 2.5 MPa) 0.95 K ​(−272.2 °C, ​−458.0 °F)
Boiling point4.22 K ​(−268.93 °C, ​−452.07 °F)
Density (at STP)0.1786 g/L
Critical point5.19 K, 0.227 MPa
Heat of fusion0.0138 kJ/mol
Heat of vaporization0.0829 kJ/mol
Molar heat capacity20.786 J/(mol·K)
Vapor pressure (defined by ITS-90)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K)     1.23 1.67 2.48 4.21
Atomic properties
Oxidation states0
ElectronegativityPauling scale: no data
Atomic radiuscalculated: 31 pm
Covalent radius32 pm
Van der Waals radius140 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of ഹീലിയം
Other properties
Crystal structurehexagonal close-packed (hcp)
Hexagonal close-packed crystal structure for ഹീലിയം
Thermal expansion{ µm/(m·K) (at 25 °C)
Thermal conductivity0.1513  W/(m·K)
CAS Number7440-59-7
Main isotopes of ഹീലിയം
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
3He 0.000137%* 3He is stable with 1 neutrons
4He 99.999863%* 4He is stable with 2 neutrons
  • Atmospheric value, abundance may differ elsewhere.
| references
  1. Meija, J.; മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_ഹീലിയം&oldid=1816085" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്