ഫലകം:Infobox ആർഗോൺ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Argon, 18Ar
Vial containing a violet glowing gas
Argon
Pronunciation/ˈɑːrɡɒn/ (AR-gon)
Appearancecolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in an electric field
Standard atomic weight Ar, std(Ar)[39.79239.963] conventional: 39.95[1]
Argon in the periodic table
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
Ne

Ar

Kr
chlorineargonpotassium
Atomic number (Z)18
Groupgroup 18 (noble gases)
Periodperiod 3
Blockp-block
Element category  Noble gas
Electron configuration[Ne] 3s2 3p6
Electrons per shell2, 8, 8
Physical properties
Phase at STPgas
Melting point83.81 K ​(−189.34 °C, ​−308.81 °F)
Boiling point87.302 K ​(−185.848 °C, ​−302.526 °F)
Density (at STP)1.784 g/L
when liquid (at b.p.)1.3954 g/cm3
Triple point83.8058 K, ​68.89 kPa[2]
Critical point150.687 K, 4.863 MPa[2]
Heat of fusion1.18 kJ/mol
Heat of vaporization6.53 kJ/mol
Molar heat capacity20.85[3] J/(mol·K)
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K)   47 53 61 71 87
Atomic properties
Oxidation states0
ElectronegativityPauling scale: no data
Ionization energies
 • 1st: 1520.6 kJ/mol
 • 2nd: 2665.8 kJ/mol
 • 3rd: 3931 kJ/mol
 • (more)
Covalent radius106±10 pm
Van der Waals radius188 pm
Color lines in a spectral range
Spectral lines of argon
Other properties
Natural occurrenceprimordial
Crystal structureface-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for argon
Speed of sound323 m/s (gas, at 27 °C)
Thermal conductivity17.72×103  W/(m·K)
Magnetic orderingdiamagnetic[4]
Magnetic susceptibility−19.6·10−6 cm3/mol[5]
CAS Number7440-37-1
History
Discovery and first isolationLord Rayleigh and William Ramsay (1894)
Main isotopes of argon
Iso­tope Abun­dance Half-life (t1/2) Decay mode Pro­duct
36Ar 0.334% stable
37Ar syn 35 d ε 37Cl
38Ar 0.063% stable
39Ar trace 269 y β 39K
40Ar 99.604% stable
41Ar syn 109.34 min β 41K
42Ar syn 32.9 y β 42K
36
Ar
and 38
Ar
content may be as high as 2.07% and 4.3% respectively in natural samples. 40
Ar
is the remainder in such cases, whose content may be as low as 93.6%.
| references
Ar
data m.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C −189.34
K 83.81 83.81* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F −308.81 −308.81* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD വിക്കിഡാറ്റയിൽ തിരുത്തുക
input C: −189.34, K: 83.81, F: −308.81
comment
Ar
data b.p. cat  കാ
in calc from C diff report ref
C −185.848
K 87.302 87.302* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
F −302.526 −302.526* പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: "sup" എന്ന തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാഞ്ഞ വാക്ക് പ്രയോഗരീതിയിൽ പിഴവ്: അപ്രതീക്ഷിതമായ < ഓപ്പറേറ്റർ
WD വിക്കിഡാറ്റയിൽ തിരുത്തുക
input C: −185.848, K: 87.302, F: −302.526
comment
iso
18
Ar E
→ H

i'box H

Data sets read by {{Infobox element}}
Name and identifiers
Top image
  image caption
  image alt
Pronunciation
Category (enwiki)
Standard atomic weight
  most stable isotope
Oxidation states
Spectral lines image

References

 1. "IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes". King's Center for Visualization in Science. IUPAC, King's Center for Visualization in Science. ശേഖരിച്ചത് 8 October 2019.
 2. 2.0 2.1 Haynes, William M., ed. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.121. ISBN 1439855110.
 3. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
 4. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
 5. Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.

Two of these are named references. They may be cited in the containing article as

 • <ref name="CIAAW2013" /> for the source Atomic weights of the elements 2013 (from subtemplates used by {{Infobox element}})
 • <ref name="b92" /> for the source edited by Haynes

ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_ആർഗോൺ&oldid=3276100" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്