ഫലകം:Iflenge

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

IF LENgth Greater than or Equal to.

Condition: min ( length , 498 ) ≥ n.

Thus for n > 498 it always gives the else part.

Usage[തിരുത്തുക]

{{iflenge|"string to test"|"test"|"value if true"|"value if false"}}

Examples[തിരുത്തുക]

  • {{iflenge|abc|3|1|0}} → 1
  • {{iflenge|abc|4|1|0}} → 0
  • {{iflenge|ab |3|1|0}} → 1
  • {{iflenge|ab |4|1|0}} → 0
  • {{iflenge|   |3|1|0}} → 1
  • {{iflenge|   |4|1|0}} → 0
  • {{iflenge|1234|4|true|false}} → true
  • {{iflenge|123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890|1000|1|0}} → 1
The first parameter is 600 characters long. We do not check against 1000, but against 498, returning true.

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Iflenge&oldid=2622736" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്