ഫലകം:Herbs & spices

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Collapsed state[തിരുത്തുക]

സ്വതവേയുള്ള ക്രമീകരണം: autocollapse

ഈ ഫലകത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ദൃശ്യരൂപം നിയന്ത്രിക്കാൻ |state= എന്ന ചരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്:

 • |state=collapsed: {{Herbs & spices|state=collapsed}} ഈ ഫലകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ മറച്ചുവെച്ച് പ്രധാന തലക്കെട്ട് മാത്രമായി കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക
 • |state=expanded: {{Herbs & spices|state=expanded}} ഈ ഫലകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ എപ്പോഴും മുഴുവനായി കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക.
 • |state=autocollapse: {{Herbs & spices|state=autocollapse}}
  • {{navbar}}, {{sidebar}}, അഥവാ ഉള്ളടക്കം മറയ്ക്കാൻ നിർദേശിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പട്ടികകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം മറയ്ക്കും
  • മറ്റു നിർദേശങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫലകം മുഴുവനായി പ്രദർശിപ്പിക്കും

|state= എന്ന ചരം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഫലകത്തിലെ Collapsible optionന്റെ |default= parameter നിർദേശിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഈ താളിൽ ഫലകത്തിന്റെ പ്രസ്തുത parameter autocollapse എന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

How to manage this template's collapsible groups/sections option
 • This template includes collapsible groups/sections. When it first appears, one of these groups/sections may be set to be visible ("expanded") while the others remain hidden ("collapsed") apart from their titlebars. To achieve this, include the parameter |name where name is one of the following words that identify the groups/sections (omit any speech or quotation marks):
 • herbs, spices, mixtures, lists, related
 • For example: {{Herbs & spices |herbs}}

Usage[തിരുത്തുക]

When placing this template on the article pages, please use the following guidelines:

 • Place the template below any taxonomic templates. E.G., the {{Capsicum cultivars}} template would go first on the Chili powder article.
 • If there is a related template, such as those listed below, the template that best reflects the contents of the article should go first. E.G. If the herb or spice primary use is medicinal, place the medicinal herb template first.

Guidelines for inclusion[തിരുത്തുക]

When adding new ingredients to this template, please follow these guidelines:

 • This template should only include cooking ingredients which are added to food for flavor or to enhance existing flavors, and which may be used for that purpose in quantities with negligible nutritional value. Cooking ingredients refers to anything that may be applied on or cooked in food.
 • Commercial Herb and spice products should not be included in this list; please use the {{Commercial herbs & spices}} template. Prominent and widely distributed brand name products (such as Old Bay Seasoning) may also be included if there is a significant reason to do so. Please submit any such requests for community review on the talk page.
 • Flavored oils and butters should not be included in this list; please use the {{Fatsandoils}} template.
 • Marinades and related liquid flavorings should be included in the {{Marinades}} template.
 • Medicinal herbs that are not used for cooking purposes should not be added to this template, please use the {{Medicinal herbs & fungi}} template. Overlap of items listed in the two templates is allowed.

Guidelines for classification[തിരുത്തുക]

For the purposes of this template, please use these guidelines for classification:

 • Herbs are the leafy parts of non-woody plants;
 • Spices are seeds, berries, bark or roots.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Herbs_%26_spices&oldid=2938494" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്