ഫലകം:FlagIOCmedalist

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

{{{1}}}
[[File:{{country_flag_IOC_alias_{{{2}}}|}}|23x15px|border|alt=|link=]] [[{{country_IOC_alias_{{{2}}}|}} at the Olympics|{{country_IOC_alias_{{{2}}}|}}]]

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Similar to {{flagIOCathlete}}, but places the country name on a second line.

Usage[തിരുത്തുക]

{{FlagIOCmedalist|athlete|code|games}}
athlete
Any text string, usually a wikilinked name.
code
Three letter code as per List of IOC country codes
games
String of the form "<year> Summer" or "<year> Winter"

Note that the combination of code and games parameters will automatically choose the correct flag for the nation (including historical flags for nations in which they have changed over the years) and the correct wikilink to the nation's article.

Examples[തിരുത്തുക]

{{flagIOCmedalist|[[Mark Spitz]]|USA|1972 Summer}}

Mark Spitz
 United States

{{flagIOCmedalist|[[Nedo Nadi]]|ITA|1920 Summer}} (shows historical Italian flag in use in 1920)

Nedo Nadi
 ഇറ്റലി

For comparison, the output of {{flagIOCathlete|[[Nedo Nadi]]|ITA|1920 Summer}} is:

 Nedo Nadi (ITA)

The template gives the option to display the country code, although this is discouraged by MOS guidelines.

  • {{flagIOCmedalist|[[Nedo Nadi]]|ITA|1920 Summer|code=yes}}
 Nedo Nadi
ഇറ്റലി (ITA)

Supporting templates[തിരുത്തുക]

See also[തിരുത്തുക]

Output style → Country name Country Name (code) Athlete (country code) Athlete
Country Name
Country code
Olympic Games {{FlagIOC}} {{FlagIOCteam}} {{FlagIOCathlete}} {{FlagIOCmedalist}} {{FlagIOCshort}}
Other games {{FlagIOC2}} {{FlagIOC2team}} {{FlagIOC2athlete}} {{FlagIOC2medalist}} {{FlagIOC2short}}
Paralympic Games {{FlagIPC}} {{FlagIPCteam}} {{FlagIPCathlete}} {{FlagIPCmedalist}} {{FlagIPCshort}}
Pan American {{FlagPASO}} {{FlagPASOteam}} {{FlagPASOathlete}} {{FlagPASOmedalist}}
Parapan American {{FlagPPASO}}
Commonwealth {{FlagCGF}} {{FlagCGFteam}} {{FlagCGFathlete}} {{FlagCGFmedalist}}
Southeast Asian {{FlagSEAGF}} {{FlagSEAGFteam}} {{FlagSEAGFathlete}} {{FlagSEAGFmedalist}}
World Games {{FlagIWGA}}
Central American and Caribbean Games {{FlagCAC}}
Asian Games {{FlagOCA}}
European Games {{FlagEOC}}
African Games {{FlagAFOC}}
Mediterranean Games {{FlagCIJM}}
Summer Universiade {{FlagFISU}}
"Nation at Championships"-style {{Flaglinkteam}}
Generic {{Flag}} {{Flagteam}} {{Flagathlete}} {{Flagmedalist}}
Generic (variant) {{Flaglink}} {{Flaglinkathlete}} {{Flaglinkmedalist}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:FlagIOCmedalist&oldid=2431923" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്