ഫലകം:Film cover fur

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
- WARNING: {{{ലേഖനം}}} does not appear to exist!
Check capitalization. Enter only the exact title of a single article with no [[link brackets]] or other formatting. It is also possible the indicated article was deleted.
വിവരണം

{{{ലേഖനം}}}. എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ കവർ ആർട്ട് ആണിത്. ഈ കവർ ആർട്ടിന്റെ അവകാശം ഒന്നുകിൽ വിതരണക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാധകൻ എന്നിവരിൽ നിഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു.

ഉറവിടം

ഈ കവർ ആർട്ട് ലഭിക്കാനായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി: വിതരണക്കാരൻ.

ലേഖനം

[[{{{ലേഖനം}}}]]

ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക

മുഴുവൻ കവർ: ഈ ചിത്രം ഒരു കവർ ആർട്ട് ആയതിനാൽ, ഈ ചിത്രം മുഴുവനായും ഈ ചലച്ചിത്രത്തിനെ വിവരിക്കാൻ ആവശ്യമാണ്. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ലേഖനത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ അതുമൂലം തെറ്റിദ്ധരിക്കാനോ സാധ്യത ഉണ്ട്.

കുറഞ്ഞ റെസല്യൂഷനാണോ?

ഈ ചിത്രത്തിന് ചലച്ചിത്രലേഖനത്തിനെ വിവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ റസല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് യഥാർത്ഥ കവർ ആർട്ടിനേക്കാൾ തുലോം കുറവാണ്. ഈ ചിത്രത്തിലെ നിന്ന് പ്രിന്റുകൾ എടുത്താൽ അത് വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത മോശം നിലവാരത്തിലായിരിക്കും. അതിനാൽ ഈ ചിത്രം ശരിയായ പകർപ്പവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവരുടെ വാണിജ്യതാത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിഘാതമാകുന്നില്ല.

ഉപയോഗലക്ഷ്യം

Choose from Infobox / Header / Section / Other

പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്?

ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ കവർ ആർട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പകർപ്പവകാശ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ചിത്രം ലഭിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ചലച്ചിത്രത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് ചിത്രത്തിനും പകർപ്പവകാശം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായി വ്യത്യാസം ഉള്ള മറ്റ് ഏത് ചിത്രവും ഈ ചലച്ചിത്രത്തിനെ വിവരിക്കാൻ അപര്യാപ്തമായേക്കാം. അതിനാൽ ഈ ചിത്രത്തിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

മറ്റു വിവരങ്ങൾ

ലേഖനത്തിലെ കവർ ചിത്രത്തിന്റെ ഉപയോഗം മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ വിക്കിപീഡിയ സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത ഉള്ളടക്ക നയത്തിനും അമേരിക്കൻ പകർപ്പവകാശ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ന്യായമായ ഉപയോഗത്തിനും അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{ലേഖനം}}}]]//ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AB%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B4%82:Film_cover_fur
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is to help users write fair use rationales for non-free film covers as required by WP:NFC and WP:FURG. Include this in the image file, once for each time you insert the film cover art image into an article.


Please use copyrighted content responsibly and in accordance with Wikipedia policy. A template alone does not make film cover art fair to use. It merely helps you state why you think it is appropriate.

This template is optimized for film cover art used in the article about the film. Other contexts may work, but it may not.

Syntax[തിരുത്തുക]

(copy this to your image page)

{{Film cover fur
| Article      = 
| Use        = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> 
<!-- ADDITIONAL INFORMATION -->
| Name       = 
| Distributor    = 
| Publisher     = 
| Type       = 
| Website      = 
| Owner       = 
| Commentary    = 
<!--OVERRIDE FIELDS -->
| Description    = 
| Source      = 
| Portion      = 
| Low_resolution  = 
| Purpose      = <!-- Must be specified if Use is not Infobox / Header / Section / Artist -->
| Replaceability  = 
| other_information = 
}}

Fields:

 • Article - Article name, no brackets
 • Use - How is the image used in the article? Choose one
infobox - in the infobox for the article about the film
header - top of article about the film
section - in a section devoted to the film
other - some other use. Describe in "Purpose"

 • Title - Name of film, if different than article
 • Distributor - Distributor of film
 • Publisher - The publisher of the film
 • Website - If taken from the web, where?
 • Owner - Who owns the copyright, if known
 • Commentary - Discuss any commentary in the article about the cover art itself.

 • Description = Additional information about book or artwork
 • Source = If not from the website, specifically where and how did you get the image?
 • Portion = If you did not use the whole cover, what part did you use and why?
 • Low_resolution = If the image is unusually large or small, why?
 • Purpose = If use is not one of the above categories, explain how you use it.
 • Replaceability = Explain why the image can't be replaced with free use, if boilerplate explanations aren't accurate
 • Other_information = Any other information you think helps the image's fair use case
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Film_cover_fur&oldid=3190649" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്