ഫലകം:Countries and territories of Oceania/വിവരണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Comparison of continent-based templates
Africa Asia Europe Oceania North America South America
 World
 Generator {{Africa topic}} {{Asia topic}} {{Europe topic}} {{Oceania topic}} {{North America topic}} {{South America topic}}
{{Americas topic}}
{{African topic}} {{Asian topic}} {{European topic}} {{Oceanic topic}} {{North American topic}} {{South American topic}}
{{American topic}}
 "Countries of..." {{...Africa}} {{...Asia}} {{...Europe}} {{...Oceania}} {{...North America}} {{...South America}}
{{...the Americas}}
 "List of...capitals" {{...African...}} {{...Asian...}} {{...European...}} {{...Oceanian...}} {{...North American...}} {{...South American...}}