ഫലകം:Convert/list of units/temperature/short list

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
TEMPERATURE
(Full list)
system unit unit-
code
abbrev-
iation
notes conversion
to kelvin
combinations
SI kelvin K K Allows triple output units. See: full list. [K]
 • K °C (K C)
 • K °R (K R)
 • K °F (K F)
degree Celsius °C (C) °C ([°C]+273.15)
 • °C K (C K)
 • °C °R (C R)
 • °C °F (C F)
Imperial
&
US customary
degree Rankine °R (R) °R ([°R]/1.8)
 • °R K (R K)
 • °R °C (R C)
 • °R °F (R F)
degree Fahrenheit °F (F) °F (([°F]+459.67)/1.8)
 • °F K (F K)
 • °F °C (F C)
 • °F °R (F R)
Celsius change C-change Used for temperature intervals instead of absolute temperatures
Example:  {{convert|5|C-change|0}} warmer
Result: 5 °C (9 °F) warmer
Fahrenheit change F-change Used for temperature intervals instead of absolute temperatures
Example:  {{convert|10|F-change|0}} colder
Result: 10 °F (6 °C) colder
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Convert/list_of_units/temperature/short_list&oldid=1843818" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്