ഫലകം:Convert/list of units/mass

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Mass
system unit code
(alternative)
abbreviation notes conversion factor/kg combinations
SI kilogram kg kg 1
 • kg lb
  • kg lb st
 • kg st
  • kg st lb
gram g g 0.001
 • g oz
milligram mg mg 0.000001
 • mg gr
microgram μg (ug) µg 0.000000001
non-SI metric tonne t t 1,000
 • t LT
  • t LT ST
 • t ST
  • t ST LT
metric ton MT t
 • MT LT
  • MT LT ST
 • MT ST
  • MT ST LT
Avoirdupois long ton LT (none) 2,240 lb
used mostly in the British Commonwealth, except Canada
1,016.0469088
 • LT t
  • LT t ST
 • LT MT
  • LT MT ST
 • LT ST
  • LT ST t
  • LT ST MT
short ton ST (none) 2,000 lb
used mostly in the US and Canada
907.18474
 • ST t
  • ST t LT
 • ST MT
  • ST MT LT
 • ST LT
  • ST LT t
  • ST LT MT
long hundredweight long cwt long cwt 50.80234544
short hundredweight short cwt short cwt 45.359237
long quarter long qtr long qtr 12.70058636
short quarter short qtr short qtr 11.33980925
stone st st 14 lb
used mostly in the British Commonwealth except Canada
6.35029318
 • st kg
  • st kg lb
 • st lb
  • st lb kg
pound lb lb 0.45359237
 • lb kg
  • lb kg st
 • lb st
  • lb st kg
ounce oz oz 0.028349523
 • oz g
drachm drachm {{{u}}} 0.001771845195
drachm dram {{{u}}}
grain gr gr equivalent to the troy grain 0.00006479891
Troy troy pound troy pound 0.3732417216
troy ounce ozt ozt 0.0311034768
pennyweight dwt dwt 0.00155517384
grain gr gr equivalent to the avoirdupois grain 0.00006479891
other carat carat (none) 0.0002
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Convert/list_of_units/mass&oldid=269008" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്