ഫലകം:Cite Q

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Usage[തിരുത്തുക]

A prototype wrapper for {{Citation}}, which calls available values from Wikidata.

Future developments[തിരുത്തുക]

 • Convert to use Lua for more advanced functionality
 • Once robust the functionality should be merged into {{Citation}}
 • Eventually, each signed-in reader should be able to set, under their "Preferences", the style in which they wish to see citations rendered. No more CiteVar wars!

Parameters[തിരുത്തുക]

 • |1= = Wikidata QID for the article
 • |access-date= = date an online resources was viewed
 • |author-mask= = replace author name(s) with em-dashes or text
 • |chapter= = chapter title or number of a book or larger work; overrides Wikidata value
 • |date= = date of publication; uses Wikidata value if not set
 • |df= = date format
 • |display-authors= =
 • |embargo= = embargo date for PMC
 • |id= = generic ID; may be wikilinked
 • |mode= = Sets separator, terminal punctuation, and capitalization; use |mode=cs1 or |mode=cs2
 • |page= = single page number
 • |pages= = multiple page numbers, e.g. 27-29 or 34,36
 • |quote= = quotation from the source; may include wikilinks
 • |series= = series of which e.g. a book is part; may include wikilinks; uses Wikidata value if not set
 • |url= = url to source; uses Wikidata value if not set

For all but |1=; see {{citation}} for more details.

Blank[തിരുത്തുക]

{{Cite Q| XXQIDXX |page= |access-date= |quote= }}

Reference naming[തിരുത്തുക]

For ease of use, you may wish to name your references to reflect the cited work, for example:

<ref name="Williams-2010">{{Cite Q|Q15625490}}</ref>

Parameter / entity map[തിരുത്തുക]

This section lists where each of the template's supported parameters gets its data. P734}}

Examples[തിരുത്തുക]

Examples here are mostly test-cases, and will need to be thinned (and moved to a sub-page) before the template is widely deployed.

Journal[തിരുത്തുക]

{{Cite Q|Q15625490}}
Jeffrey T. Williams; Kent E. Carpenter; James L. Van Tassell; Paul Hoetjes; Wes Toller; Peter Etnoyer; Michael L. Smith (21 മേയ് 2010), "Biodiversity Assessment of the Fishes of Saba Bank Atoll, Netherlands Antilles", PLOS One, 5 (5), Bibcode:2010PLoSO...510676W, doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0010676, PMC 2873961, PMID 20505760{{citation}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)Wikidata Q15625490
{{Cite Q|Q15625490|page=42}}
Jeffrey T. Williams; Kent E. Carpenter; James L. Van Tassell; Paul Hoetjes; Wes Toller; Peter Etnoyer; Michael L. Smith (21 മേയ് 2010), "Biodiversity Assessment of the Fishes of Saba Bank Atoll, Netherlands Antilles", PLOS One, 5 (5): 42, Bibcode:2010PLoSO...510676W, doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0010676, PMC 2873961, PMID 20505760{{citation}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)Wikidata Q15625490
{{Cite Q|Q15625490|access-date=18 May 2017}}
Jeffrey T. Williams; Kent E. Carpenter; James L. Van Tassell; Paul Hoetjes; Wes Toller; Peter Etnoyer; Michael L. Smith (21 മേയ് 2010), "Biodiversity Assessment of the Fishes of Saba Bank Atoll, Netherlands Antilles", PLOS One, 5 (5), Bibcode:2010PLoSO...510676W, doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0010676, PMC 2873961, PMID 20505760, retrieved 18 May 2017{{citation}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)Wikidata Q15625490
{{Cite Q|Q15625490|quote=lorem ipsum}}
Jeffrey T. Williams; Kent E. Carpenter; James L. Van Tassell; Paul Hoetjes; Wes Toller; Peter Etnoyer; Michael L. Smith (21 മേയ് 2010), "Biodiversity Assessment of the Fishes of Saba Bank Atoll, Netherlands Antilles", PLOS One, 5 (5), Bibcode:2010PLoSO...510676W, doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0010676, PMC 2873961, PMID 20505760, lorem ipsum{{citation}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)Wikidata Q15625490
{{Cite Q|Q15625490|page=42|access-date=18 May 2017|quote=lorem ipsum}}
Jeffrey T. Williams; Kent E. Carpenter; James L. Van Tassell; Paul Hoetjes; Wes Toller; Peter Etnoyer; Michael L. Smith (21 മേയ് 2010), "Biodiversity Assessment of the Fishes of Saba Bank Atoll, Netherlands Antilles", PLOS One, 5 (5): 42, Bibcode:2010PLoSO...510676W, doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0010676, PMC 2873961, PMID 20505760, retrieved 18 May 2017, lorem ipsum{{citation}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)Wikidata Q15625490
{{Cite Q|Q30000000}} (with issue; volume - needs work!)
Stefania Miccadei; Rossana De Leo; Enrico Zammarchi; Pier Giorgio Natali; Donato Civitareale (1 ഏപ്രിൽ 2002), "The Synergistic Activity of Thyroid Transcription Factor 1 and Pax 8 Relies on the Promoter/Enhancer Interplay", Molecular Endocrinology, 16 (4): 837–846, doi:10.1210/MEND.16.4.0808, PMID 11923479Wikidata Q30000000
{{Cite Q|Q14558831}} (with arxiv; bibcode)
Peter Philip Eggleton; Andrei Avrelʹevich Tokovinin (സെപ്റ്റംബർ 2008), "A catalogue of multiplicity among bright stellar systems", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 389 (2): 869–879, arXiv:0806.2878, Bibcode:2008MNRAS.389..869E, doi:10.1111/J.1365-2966.2008.13596.XWikidata Q14558831
{{Cite Q|Q28597702}} (with biorxiv)
Michael Sulak; Lindsey Fong; Katelyn Mika; Sravanthi Chigurupati; Lisa Yon; Nigel Mongan; Richard Emes; Vincent Lynch (19 സെപ്റ്റംബർ 2016), "TP53 copy number expansion is associated with the evolution of increased body size and an enhanced DNA damage response in elephants", eLife, 5, bioRxiv 028522, doi:10.7554/ELIFE.11994, PMC 5061548, PMID 27642012 {{citation}}: Check |biorxiv= value (help)CS1 maint: unflagged free DOI (link)Wikidata Q28597702
{{Cite Q|Q22241718}} (with citeseerx)
P. Ashwood; S. Wills; J. Van de Water (9 മേയ് 2006), "The immune response in autism: a new frontier for autism research", Journal of Leukocyte Biology, 80 (1): 1–15, CiteSeerX 10.1.1.329.777, doi:10.1189/JLB.1205707, PMID 16698940Wikidata Q22241718
{{Cite Q|Q28798299}} (with osti)
Richard M. Lipman; Brenda J. Tripathi; Ramesh C. Tripathi (നവംബർ 1988), "Cataracts induced by microwave and ionizing radiation", Survey of Ophthalmology, 33 (3): 200–210, doi:10.1016/0039-6257(88)90088-4, OSTI 6071133, PMID 3068822Wikidata Q28798299
{{Cite Q|Q23327424}} (with ssrn)
Jorge L. Contreras (28 ഓഗസ്റ്റ് 2010), "Bermuda's Legacy: Policy, Patents and the Design of the Genome Commons", Minnesota Journal of Law, Science and Technology, SSRN 1667659Wikidata Q23327424

Book[തിരുത്തുക]

{{Cite Q|Q25766745}}
Andy Mabbett (2010), Chris Charlesworth (ed.), Pink Floyd: The Music and the Mystery, Omnibus Press, OCLC 762731304, OL 16228023WWikidata Q25766745
{{Cite Q|Q25766745 |chapter=The Final Cut}} (with chapter specified)
Andy Mabbett (2010), "The Final Cut", in Chris Charlesworth (ed.), Pink Floyd: The Music and the Mystery, Omnibus Press, OCLC 762731304, OL 16228023WWikidata Q25766745
{{Cite Q|Q25766745 |pages =48-52}} (with pages)
Andy Mabbett (2010), Chris Charlesworth (ed.), Pink Floyd: The Music and the Mystery, Omnibus Press, pp. 48–52, OCLC 762731304, OL 16228023WWikidata Q25766745
{{Cite Q|Q4784}} (with ISBN 10 & OCLC)
ജൂലിയൻ പാട്രിക് ബാർനസ് (1980), Metroland, ജൊനാതൻ കേപ്പ്, OL 1984733WWikidata Q4784
{{Cite Q|Q14944010}} (edition; with LCCN & OCLC)
റോബർട്ട് ലൂയി സ്റ്റീവൻസൺ (1911), Treasure Island, Illustrator: N. C. Wyeth, ന്യൂയോർക്ക് നഗരം: Charles Scribner's Sons, LCCN 11025047, OCLC 361881, OL 7130221MWikidata Q14944010
{{Cite Q|Q21707170}} (with MR)
John Charles Chenoweth McKinsey (1952), Introduction to the Theory of Games, McGraw-Hill Education, MR 0050248Wikidata Q21707170
{{Cite Q|Q24969482|volume=1|date=1873}} (with volume & year; note: it is better to create an item for the specific volume)
Philipp Spitta (1873), Johann Sebastian Bach: His Work and Influence on the Music of Germany, vol. 1Wikidata Q24969482
{{Cite Q|Q29581627|series=A series}} (with series)
Tilli Tansey; Lois Reynolds, eds. (1999), Early heart transplant surgery in the UK, A series, History of Modern Biomedicine Research Group, ISBN 978-1-84129-007-2, OL 12568266MWikidata Q29581627

News[തിരുത്തുക]

Not working at present; needs special handling.


Manuscript[തിരുത്തുക]

{{Cite Q|Q15664389}} (with hdl)
എലീനർ എലിസബത്ത് ബോൺ, Eleanor Elizabeth Bourne Papers, hdl:10462/eadarc/7154Wikidata Q15664389

Misc[തിരുത്തുക]

{{Cite Q|Q15901614}} (with ISMN)
Trois Bagatelles, 1961, ISMN 979-0-001-11903-0Wikidata Q15901614

Mode[തിരുത്തുക]

{{Cite Q|Q15625490|access-date=18 May 2017|mode=cs1}}
Jeffrey T. Williams; Kent E. Carpenter; James L. Van Tassell; Paul Hoetjes; Wes Toller; Peter Etnoyer; Michael L. Smith (21 മേയ് 2010). "Biodiversity Assessment of the Fishes of Saba Bank Atoll, Netherlands Antilles". PLOS One. 5 (5). Bibcode:2010PLoSO...510676W. doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0010676. PMC 2873961. PMID 20505760. Retrieved 18 May 2017.{{citation}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link) Wikidata Q15625490
{{Cite Q|Q15625490|access-date=18 May 2017|mode=cs2}}
Jeffrey T. Williams; Kent E. Carpenter; James L. Van Tassell; Paul Hoetjes; Wes Toller; Peter Etnoyer; Michael L. Smith (21 മേയ് 2010), "Biodiversity Assessment of the Fishes of Saba Bank Atoll, Netherlands Antilles", PLOS One, 5 (5), Bibcode:2010PLoSO...510676W, doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0010676, PMC 2873961, PMID 20505760, retrieved 18 May 2017{{citation}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link)Wikidata Q15625490
{{Cite Q|Q25766745|mode=cs1}}
Andy Mabbett (2010). Chris Charlesworth (ed.). Pink Floyd: The Music and the Mystery. Omnibus Press. OCLC 762731304. OL 16228023W. Wikidata Q25766745
{{Cite Q|Q25766745|mode=cs2}}
Andy Mabbett (2010), Chris Charlesworth (ed.), Pink Floyd: The Music and the Mystery, Omnibus Press, OCLC 762731304, OL 16228023WWikidata Q25766745

Authormask[തിരുത്തുക]

{{Cite Q|Q25766745|author-mask=1}}
— (2010), Chris Charlesworth (ed.), Pink Floyd: The Music and the Mystery, Omnibus Press, OCLC 762731304, OL 16228023WWikidata Q25766745

Module:Wd[തിരുത്തുക]

Module:Wd can automatically cause this template to be invoked, e.g.,

{{Wikidata|references|raw|Q2978|P2046}}
Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details. "Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)". Archived from the original on 10 മാർച്ച് 2019. Retrieved 10 മാർച്ച് 2019.

currently causes the following to be invoked:

{{Cite Q|Q15707237|pages=242}}
Bavarian State Office for Statistics and Data, ed. (1991), Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern, മ്യൂണിച്ച്: Bavarian State Office for Statistics and Data, p. 242Wikidata Q15707237

because an വിസ്തീർണ്ണം (P2046) statement on (Q2978) is referenced to be ഇവിടെ പറയുന്നു (P248) (Q15707237) with താൾ (P304) = 242.

{{wikidata|references}} is used in a number of places including {{Infobox World Heritage Site}} resulting in the above reference appearing as a reference footnote at Regensburg § History after 1945.

Issues[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Cite_Q&oldid=2963517" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്