ഫലകം:COVID-19 testing by country

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
പ്രധാന ലേഖനം: COVID-19 testing
COVID-19 testing statistics by country
Country Date Tests Positive % Tests /
million
people
Positive /
million
people
Ref.
Albania 23 Apr 6,509 663 10.2 2,273 232 [1]
Argentina 20 Apr 36,611 3,031 8.3 812 67 [2]
Armenia 19 Apr 12,680 1,291 10.2 4,296 437 [3]
Australia 22 Apr 452,441 6,651 1.4 18,372 262 [4]
Austria 23 Apr 205,835 14,940 7.3 23,121 1,678 [5]
Azerbaijan 19 Apr 95,747 1,398 1.5 9,673 141 [6]
Bahrain 18 Apr 82,568 1,773 2.1 52,610 1,130 [7]
Bangladesh 23 Apr 36,090 4,186 11.6 219 25 [8]
Barbados 17 Apr 965 75 7.8 3,362 261 [9]
Belarus 23 Apr 122,543 8,022 6.5 12,910 845 [10]
Belgium 20 Apr 161,896 39,983 24.7 14,059 3,472 [11][12]
Bolivia 18 Apr 3,900 520 13.3 341 46 [13]
Bosnia and Herzegovina 23 Apr 21,432 1,413 6.6 6,264 413 [14]
Brazil 16 Apr 476,272 30,425 6.4 2,266 145 [15]
Bulgaria 18 Apr 26,417 878 3.3 3,801 126 [16][17]
Canada 23 Apr 634,917 42,099 6.6 16,755 1,111 [18]
Chile 18 Apr 108,891 9,730 8.9 5,710 510 [19]
Colombia 19 Apr 71,500 4,356 6.1 1,482 90 [20]
Costa Rica 19 Apr 10,417 660 6.3 2,084 132 [21]
Croatia 19 Apr 24,186 1,871 7.7 5,933 459 [22]
Czechia 22 Apr 195,725 7,136 3.6 18,378 670 [23]
Denmark 23 Apr 124,175 8,271 6.7 20,943 1,395 [24]
Ecuador 20 Apr 32,453 10,128 31.2 1,900 593 [25]
Egypt 17 Apr 55,000 2,844 5.2 550 28 [26]
Estonia 20 Apr 40,930 1,535 3.8 30,812 1,156 [27]
Finland 23 Apr 70,993 4,284 6.0 12,833 774 [28][29]
France 12 Apr 365,589 89,142 24.4 5,455 1,330 [30]
Germany 21 Apr 2,072,669 155,773 7.5 24,927 1,873 [31]
Greece 18 Apr 53,290 2,235 4.2 4,949 208 [32]
Grenada 16 Apr 92 14 15.2 825 126 [33]
Hungary 23 Apr 55,390 2,284 4.1 5,668 234 [34]
Iceland 23 Apr 45,093 1,789 4.0 1,23,793 4,911 [35]
India 24 Apr 541,789 23,502 4.5 401 17 [36]
Indonesia 18 Apr 39,422 6,248 15.8 147 23 [37]
Iran 21 Apr 365,723 84,802 23.2 4,397 1,019 [38]
Ireland 20 Apr 111,584 16,040 14.4 23,433 3,368 [39]
Israel 21 Apr 258,983 13,927 5.4 28,227 1,518 [40]
Italy 23 Apr 1,579,909 189,973 12.0 26,175 3,147 [41]
Jamaica 17 Apr 1,516 163 10.8 556 60 [42]
Japan 22 Apr 130,587 11,496 8.8 1,035 91 [43]
Kazakhstan 20 Apr 102,859 1,775 1.7 5,514 95 [44][45]
Kosovo 23 Apr 5,627 669 11.9 3,108 370 [46]
Kyrgyzstan 18 Apr 31,460 506 1.6 4,924 79 [47][48]
Latvia 20 Apr 36,668 739 2.1 19,098 385 [49]
Lithuania 24 Apr 90,992 1,410 1.5 32,563 505 [50]
Luxembourg 22 Apr 36,087 3,654 10.8 57,637 5,836 [51]
Malaysia 23 Apr 117,406 5,603 4.8 3,582 171 [52]
Malta 19 Apr 24,042 427 1.8 48,712 865 [53]
Mexico 12 Apr 36,594 4,661 12.7 289 37 [54]
Montenegro 23 Apr 5,645 315 5.6 8,943 499 [55]
Nepal 23 Apr 43,723 47 0.11 1,556 1.7 [56]
Netherlands 20 Apr 165,012 33,405 20.2 9,470 1,917 [57][58]
New Zealand 24 Apr 108,238 1,114 1.0 21,769 224 [59]
Nigeria 23 Apr 7,153 981 13.7 35 4.8 [60]
North Korea 2 Apr 709 0 0 28 0 [61]
North Macedonia 19 Apr 11,870 1,207 10.2 5,715 581 [62]
Norway 20 Apr 143,255 7,113 5.0 26,689 1,325 [63]
Pakistan 20 Apr 111,886 9,216 8.2 517 43 [64]
Palestine 11 Apr 16,992 268 1.6 3,363 53 [65]
Panama 17 Apr 17,850 4,016 22.5 4,274 961 [66]
Peru 23 Apr 185,238 20,914 11.3 5,643 637 [67]
Philippines 22 Apr 72,346 6,710 9.3 716 66 [68]
Poland 21 Apr 224,355 9,737 4.3 5,845 254 [69][70]
Portugal 23 Apr 300,525 22,353 8.3 22,953 1,916 [71]
Romania 23 Apr 113,336 10,096 8.9 5,842 520 [72]
Russia 23 Apr 2,401,616 62,733 2.6 16,366 427 [73][74]
Serbia 20 Apr 41,812 6,630 15.9 6,004 952 [75]
Singapore 19 Apr 59,737 6,588 11.0 10,474 1,155 [76]
Slovakia 22 Apr 58,746 1,325 2.3 10,775 243 [77][78]
Slovenia 20 Apr 42,976 1,355 3.2 20,523 647 [79]
South Africa 18 Apr 108,021 3,034 2.8 1,838 52 [80]
South Korea 23 Apr 583,971 10,702 1.8 11,293 207 [81]
Spain 13 Apr 930,230 169,496 18.2 19,905 3,627 [82][83]
Sweden 21 Apr 94,500 15,322 16.2 9,150 1,484 [84]
Switzerland 22 Apr 230,946 28,268 12.2 26,948 3,298 [85]
Taiwan[lower-alpha 1] 24 Apr 59,026 428 0.73 2,501 18 [86]
Thailand 15 Apr 35,500 2,643 7.4 511 38 [87]
Trinidad and Tobago 17 Apr 1,298 114 8.8 952 84 [88]
Turkey 23 Apr 791,906 101,790 12.9 9,523 1,224 [89]
Ukraine 23 Apr 72,296 7,170 9.9 1,720 171 [90][91]
United Arab Emirates 20 Apr 839,000 7,265 0.87 87,402 757 [92]
United Kingdom[lower-alpha 2] 23 Apr 583,496 138,078 23.7 8,639 2,044 [93]
United States 23 Apr 4,664,580 859,318 18.4 14,211 2,618 [94]
Uruguay 18 Apr 12,478 588 4.7 3,596 169 [95]
Venezuela 31 Mar 1,779 143 8.0 62 5.0 [96][97]
Vietnam 24 Apr 189,253 268 0.14 1,917 2.7 [98]
 1. The UN does not recognize Taiwan as a sovereign state.
 2. In the UK testing statistics there is a distinction between the number of people tested and the number of tests performed.[93]
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

References

 1. "COVID-19/ Ministria e Shëndetësisë: 9 raste të reja, shkon në 409 numri i të prekurve". Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale [Ministry of Health and Social Protection] (ഭാഷ: Albanian). 10 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 2. "Ministerio de Salud Nuevo coronavirus COVID-19 Informe diario". Argentina.gob.ar (ഭാഷ: Spanish). 20 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 3. Կորոնավիրուսային հիվանդություն (COVID-19). Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն [National Center for Disease Control and Prevention] (ഭാഷ: Armenian). 19 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 4. "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers". Australian Government Department of Health. 23 April 2020.
 5. "Coronavirus". Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz [Federal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection] (ഭാഷ: German). 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 6. "Azərbaycanda cari̇ vəzi̇yyət". KoronaVirus info (ഭാഷ: Azerbaijani). Operational Headquarters under the Cabinet of Ministers. 19 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 7. فيروس الكورونا COVID-19. وزارة الصحة [Ministry of Health] (ഭാഷ: Arabic). 10 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 8. "Institute of Epidemiology, Disease Control and Research". Institute of Epidemiology, Disease Control and Research. 23 April 2020.
 9. "Zero cases of COVID-19 recorded in Barbados for April 15, 16". Loop News Barbados. 17 April 2020.
 10. "t.me/minzdravbelarus/331". Официальный канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь в Телеграм [The official Telegram channel of the Ministry of Health of the Republic of Belarus] (ഭാഷ: Russian). 11 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 11. "Epistat – Covid19 Monitoring". Epistat.
 12. "243 nouveaux cas de coronavirus en Belgique ce mercredi 18 mars, 135 hospitalisations et 4 décès de plus, dont une personne de 59 ans". Belgium: RTBF Info. March 18, 2020.
 13. "Gobierno admite bajo número de pruebas de Covid-19 en medio de crecientes críticas". Los Tiempos. 2020-04-19. ശേഖരിച്ചത് 2020-04-19.
 14. "Službene informacije o koronavirusu (COVID-19)". Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine [Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina] (ഭാഷ: Bosnian). 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 15. "Brazil Number of PCR Test".
 16. "Total COVID-19 tests performed in Bulgaria". Bulgarian Ministry of Health. ശേഖരിച്ചത് 5 April 2020.
 17. "Confirmed COVID-19 cases in Bulgaria". Bulgarian Ministry of Health.
 18. "Canada Public Health Services". 23 April 2020.
 19. "Cifras Oficiales COVID-19" (PDF). Ministerio de Salud Chile (ഭാഷ: Spanish). 2020-04-14. ശേഖരിച്ചത് 2020-04-14.CS1 maint: unrecognized language (link)
 20. "Coronavirus (COVID - 2019) en Colombia". Instituto Nacional de Salud [National Institute of Health] (ഭാഷ: Spanish). 22 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 21. "Todas las pruebas realizadas en sitios de vigilancia centinela dieron negativo al virus que provoca el COVID-19". Ministerio de Salud Costa Rica [Ministry of Health Costa Rica] (ഭാഷ: Spanish). 19 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 22. "Ukupno dosad 1282 osoba zaraženih koronavirusom". Koronavirus.hr (ഭാഷ: Croatian). 19 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 23. "Přehled situace v ČR: COVID-19" [Overview of the situation in the Czech Republic: COVID-19]. Ministerstvo zdravotnictví České republiky [The Ministry of Health of the Czech Republic] (ഭാഷ: Czech). 22 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 24. Statens Serum Institut (23 April 2020). "Udbrud med ny coronavirus COVID-19" (ഭാഷ: ഡാനിഷ്). ശേഖരിച്ചത് 23 April 2020.
 25. "Actualizacion de casos de coronavirus en Ecuador".
 26. "مصدر بالصحة: إجراء 55 ألف تحليل PCR فى مصر حتى الآن". www.youm7.com, Egypt.
 27. "Statistika koroonaviiruse leviku kohta Eestis". Koroonakaart, Estonia. 20 April 2020.
 28. "Varmistetut koronatapaukset Suomessa (COVID-19)" [Confirmed corona cases in Finland (COVID-19)] (ഭാഷ: ഫിന്നിഷ്).
 29. United Nations Population Division. "Total population, both sexes combined (thousands)".
 30. "COVID-19: Point épidémiologique hebdomadaire du 16 Avril 2020" (PDF). Santé publique France [Public Health France] (ഭാഷ: French). 17 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 31. "Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)" [Germany: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Daily Situation Report of the Robert Koch Institute] (PDF). Robert Koch Institute (ഭാഷ: German). 22 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 32. "Ανακοίνωση για την εξέλιξη της νόσου COVID-19 στη χώρα μας (18/04/2020)". Greece: National Public Health Organization (ഭാഷ: Greek). 18 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 33. "Grenada declares 6 recovered from Covid-19". NowGrenada. 17 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2020.
 34. "Tájékoztató oldal a koronavírusról". Tájékoztató oldal a koronavírusról [Coronavirus Information Page] (ഭാഷ: Hungarian). Cabinet Office of the Prime Minister. 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 35. "COVID-19 in Iceland – Statistics". Covid.is. ശേഖരിച്ചത് 23 April 2020.
 36. "SARS-CoV-2 (COVID-19) Testing: Status Update 24 April 2020 9:00 AM IST" (PDF). ICMR India. 24 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 24 April 2020.
 37. "Infeksi Emerging". Infeksi Emerging, Indonesia (ഭാഷ: Indonesian). 15 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 38. "Iran Victorious in Controlling Corona Outbreak Despite Sanctions: Official" (ഭാഷ: English). 22 March 2020. ശേഖരിച്ചത് 22 March 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 39. "Statement from the National Public Health Emergency Team - Tuesday 21 April". Government of Ireland.
 40. "(Israel)". קורונה - משרד הבריאות – Telegram. 21 April 2020.
 41. "Aggiornamento 23/04/2020 ore 17.00" (PDF). Dipartimento della Protezione Civile (GitHub) [Civil Protection Department (GitHub)] (ഭാഷ: Italian). 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 42. 20 More COVID Cases Push Tally To 163Retrieved April 17, 2020.
 43. 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年4月22日版). 厚生労働省 [The Ministry of Health, Labour and Welfare] (ഭാഷ: Japanese). 22 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 44. НЦОЗ — Национальный центр общественного здравоохранения. hls.kz (ഭാഷ: Russian). National Center for Public Health of the MOH of the Republic of Kazakhstan. 20 April 2020. sec. Данные по COVID-19 в Казахстане.CS1 maint: unrecognized language (link)
 45. Официальная информация по ситуации с коронавирусом в Казахстане (ഭാഷ: Russian). coronavirus2020.kz. 20 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 46. "COVID19 - Kosova". kosova.health.
 47. "Ministry of Health of the Kyrgyz Republic briefing". 31 March 2020. ശേഖരിച്ചത് 31 March 2020.
 48. "About quality using COVID-19 express-tests". Akipress. 17 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 17 April 2020.
 49. "COVID-19 infekcijas uzliesmojums" [Outbreak of COVID-19 infection]. Slimību profilakses un kontroles centrs [Center for Disease Prevention and Control] (ഭാഷ: Latvian). 20 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 50. "Koronavirusas (COVID-19)". Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija [The Ministry of Health of the Republic of Lithuania] (ഭാഷ: Lithuanian). 2 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 51. "Coronavirus". Coronavirus. 22 April 2020.
 52. "COVID-19 (Maklumat Terkini)". Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia [Official Portal of Ministry of Health of Malaysia] (ഭാഷ: Malay). 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 53. "One patient tests positive to COVID-19 overnight". Times of Malta. 19 April 2020.
 54. "Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (COVID-19)" (PDF). Gobierno de México [Government of Mexico] (ഭാഷ: Spanish). 12 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 55. "U Crnoj Gori je od početka dešavanja, od COVID19 oboljelo 315 osoba". Institut za javno zdravlje Crne Gore (ഭാഷ: Montenegrin). ശേഖരിച്ചത് 2020-04-23.
 56. "Health Emergency Operation Center". Nepal: Health Emergency Operation Center. 27 March 2020.
 57. "Statistieken over het Coronavirus en COVID-19". AlleCijfers.nl [AlleCijfers.nl] (ഭാഷ: Dutch). 14 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 58. "Virologische dagstaten". Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu [The Netherlands National Institute for Public Health and the Environment] (ഭാഷ: Dutch). 8 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 59. "COVID-19 - current cases". Ministry of Health, New Zealand. 24 April 2020.
 60. "NCDC Coronavirus (COVID-19) Information Minisite". Nigeria Centre for Disease Control. 23 April 2020.
 61. Kim, Jeongmin (8 April 2020). "709 people in North Korea tested for COVID-19, no confirmed cases: WHO". NK News. ശേഖരിച്ചത് 9 April 2020.
 62. "2 смртни случаи, 15 излекувани и 37 нови случаи на Ковид-19 – вкупно 1207 дијагностицирани пациенти". Libertas (ഭാഷ: Macedonian).CS1 maint: unrecognized language (link)
 63. "Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)". Folkehelseinstituttet [Norwegian Institute of Public Health] (ഭാഷ: Norwegian). 20 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 64. "Pakistan Cases Details". COVID-19 Health Advisory Platform. Ministry of National Health Services Regulations and Coordination. 20 April 2020.
 65. "www.facebook.com/photo?fbid=2740666726059188". وزارة الصحة الفلسطينية [Ministry of Health of the State of Palestine (Facebook)] (ഭാഷ: Arabic). 11 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 66. "Casos de Coronavirus COVID-19 en Panamá". ശേഖരിച്ചത് 13 April 2020.
 67. "Coronavirus en el Perú". twitter.com/Minsa_Peru/ (Ministry of Health of Peru) (ഭാഷ: Spanish). 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 68. "UPDATES ON NOVEL CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)". Department of Health (Philippines). ശേഖരിച്ചത് 2020-04-06.
 69. "wykres przeprowadzonych testów". Wykresy opracowane na podstawie wpisów Ministerstwa Zdrowia na Twitterze [Charts prepared on the basis of Twitter entries from the Ministry of Health] (ഭാഷ: Polish). 14 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 70. "W ciągu doby wykonano ponad 10,1 tys. testów na #koronawirus". Ministerstwo Zdrowia (Twitter) [Ministry of Health (Twitter)] (ഭാഷ: Polish). 21 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 71. "Ponto de Situação Atual em Portugal" [Current Situation in Portugal]. Direção-Geral da Saúde [The Directorate-General of Health] (ഭാഷ: Portuguese). 31 March 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 72. "Buletin informativ 23.04.2020". Ministerul Sanatatii [Ministry of Health] (ഭാഷ: Romanian). 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 73. Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) [Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor)] (ഭാഷ: Russian). 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 74. О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) [Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor)] (ഭാഷ: Russian). 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 75. Informacija o novom korona virusu na dan 20.04. godine u 15 časova. Министарство здравља Републике Србије [The Ministry of Health of the Republic of Serbia] (ഭാഷ: Serbian). 20 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 76. "Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation". Ministry of Health (Singapore). 19 April 2020. ശേഖരിച്ചത് 20 April 2020.
 77. "Coronavirus in Slovakia". korona.gov.sk (ഭാഷ: English). National Health Information Center. 14 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 78. "Electronic Healthcare - Lifesaving information". ezdravie.nczisk.sk (ഭാഷ: English). National Health Information Center. 14 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 79. "Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19)". Nacionalni inštitut za javno zdravje [National Institute of Public Health] (ഭാഷ: Slovenian). 13 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 80. "COVID-19 statistics in RSA". NICD. 2020-04-18. ശേഖരിച്ചത് 2020-04-18.
 81. 코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황(4월 23일, 0시 기준)). 질병관리본부 [Korea Centers for Disease Control and Prevention] (ഭാഷ: Korean). 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 82. "Salvador Illa: "Desde el inicio de la crisis se han realizado en España 930.230 pruebas diagnósticas PCR"". Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social [Ministry of Health, Consumption and Social Welfare] (ഭാഷ: Spanish). 16 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 83. "Actualización no 74. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19)" (PDF). Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social [Ministry of Health, Consumption and Social Welfare] (ഭാഷ: Spanish). 13 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 84. "Sweden Public Health Service". ശേഖരിച്ചത് 2020-04-21.
 85. "Coronavirus Krankheit 2019 (COVID-19): Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein" (PDF). Bundesamt für Gesundheit [Switzerland: The Federal Office of Public Health] (ഭാഷ: German). 22 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 86. "Taiwan Centers for Disease Control". Taiwan Centers for Disease Control. 24 April 2020.
 87. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). กรมควบคุมโรค [Thailand: Department of Disease Control] (ഭാഷ: Thai). 15 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 88. Trinidad and Tobago Covid-19 Update #112Retrieved April 17, 2020.
 89. "covid19.saglik.gov.tr". Sağlık Bakanlığı [The Ministry of Health] (ഭാഷ: Turkish). 23 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 90. Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Міністерство охорони здоров'я України [The Ministry of Healthcare of Ukraine] (ഭാഷ: Ukrainian). 18 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 91. "Укр Eng 0 800 505 840 0 800 505 201 Hot line What do you need to know about the novel coronavirus?". ശേഖരിച്ചത് 18 April 2020.
 92. "Search Results About: COVID-19 tests". www.mohap.gov.ae.
 93. 93.0 93.1 "Number of coronavirus (COVID-19) cases and risk in the UK". GOV.UK. 23 April 2020.
 94. "US Historical Data". The COVID Tracking Project. 23 April 2020.
 95. "Informe de situación en relación al coronavirus COVID-19 en Uruguay del 18/4/20". Sistema Nacional de Emergencias.
 96. "Oficina de ONU indica que Venezuela realizó 1.779 pruebas de covid-19 en 19 días" (ഭാഷ: Spanish). El País. 2 April 2020.CS1 maint: unrecognized language (link)
 97. "Venezuela: COVID-19 Flash Update Nº 2 (02 de abril de 2020)". Reliefweb. ശേഖരിച്ചത് 3 April 2020.
 98. "Thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19". Ministry of Health (Vietnam). 24 April 2020.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:COVID-19_testing_by_country&oldid=3317021" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്