ഫലകം:BillboardURLbyName

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template returns a billboard.com URL for an artist's history on a particular chart.

Examples[തിരുത്തുക]

Code Output Comments
{{BillboardURLbyName|artist=Carly Rae Jepsen|chart=Hot 100}} https://www.billboard.com/music/carly-rae-jepsen/chart-history/hot-100
{{BillboardURLbyName|artist=Carly Rae Jepsen|chart=Top Album Sales}} https://www.billboard.com/music/carly-rae-jepsen/chart-history/top-album-sales
{{BillboardURLbyName|artist=carly rae jepsen|chart=top album sales}} https://www.billboard.com/music/carly-rae-jepsen/chart-history/top-album-sales Equivalent to above. Artist and chart are case insensitive.
{{BillboardURLbyName|artist=Carly Rae Jepsen|chart=all}} https://www.billboard.com/music/carly-rae-jepsen/chart-history/ chart=all links to Billboard's "main" chart for the given artist (in this case, the Hot 100).
{{BillboardURLbyName|artist=Carly Rae Jepsen}} https://www.billboard.com/music/carly-rae-jepsen Billboard's landing page for this artist, including their chart history, and recent news and videos relating to the artist. Content at this URL is liable to drift over time. Not recommended.

Usage[തിരുത്തുക]

This template is normally used within citations, e.g.

Markup Renders as
It reached no. 2 on the Billboard Modern Rock Tracks chart.<ref>{{cite web | url={{BillboardURLbyName|artist=the breeders|chart=alternative songs}} | title=The Breeders Chart History |access-date=2007-07-31 | work=[[Billboard (magazine)|Billboard]]}}</ref>

It reached no. 2 on the Billboard Alternative Songs chart.[1]

  1. "The Breeders Chart History". Billboard. Retrieved 2007-07-31.

Notes[തിരുത്തുക]

The artist name used by Billboard may not match Wikipedia's naming. Be especially mindful of artists whose names contain special characters. For example, an article about a song by P!nk needs to use {{BillboardURLbyName|artist=pnk|chart=Hot 100}} to match Billboard's url scheme. Billboard is also inconsistent about the use of a leading "The" in a band's name. For this reason, it's usually a good idea to test any urls generated by this template before adding them to an article.

TemplateData[തിരുത്തുക]

Generates billboard.com URLs for the chart history of a given artist.

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ[ടെമ്പ്ലേറ്റ്‌ഡേറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുക]

ചരംവിവരണംതരംസ്ഥിതി
Artist nameartist

The name of the artist, as it appears in billboard.com URLs

ഉദാഹരണം
The White Stripes
പദംആവശ്യമാണ്
Chart namechart

The name of the Billboard chart

ഉദാഹരണം
Digital Albums
പദംനിർദ്ദേശിക്കുന്നവ
biobio

Deprecated. No effect.

പദംഒഴിവാക്കി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:BillboardURLbyName&oldid=3598744" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്