ഫലകം:Ancient Mesopotamia

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Ancient
Mesopotamia
യൂഫ്രട്ടീസ് · ടൈഗ്രിസ്
സുമേറിയൻ സംസ്കാരം
Eridu · Kish · Uruk · Ur
Lagash · Nippur · Girsu
ഈലം
Susa · Anshan
Akkadian Empire
Akkad · Mari
Amorites
Isin · Larsa
Babylonia
Babylon · Chaldea
Assyria
Assur · Nimrud
Dur-Sharrukin · Nineveh
Mesopotamia(Dynasty List)
Sumer (king list)
Kings of Elam
Kings of Assyria
Kings of Babylon
Enûma Elish · ഗിൽഗമേഷ്
Assyrian religion
Sumerian · Elamite
Akkadian · Aramaic
Hurrian · Hittite
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Ancient_Mesopotamia&oldid=1776303" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്