ഫലകം:2011-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പത്തനംതിട്ട ജില്ല(6)[തിരുത്തുക]

ക്രമ സംഖ്യ: മണ്ഡലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മുന്നണി ആകെ വോട്ട് പോൾ ചെയ്തത് ലഭിച്ച വോട്ട് വിജയി പാർട്ടി/മുന്നണി ഭൂരിപക്ഷം
111 തിരുവല്ല
 • ആൺ
 • 90225

 • പെൺ
 • 102934

 • ആകെ
 • 193159
 • ആൺ 60863 (67.46%)

 • പെൺ 65419 (63.55%)

 • ആകെ 126282(65.4%)
 • 63289

 • 52522

 • 7656

 • 1511

 • 456

 • 371

 • 439

 • 398
മാത്യു ടി. തോമസ് ജെ.ഡി.(എസ്) 10767
112 റാന്നി
 • ആൺ
 • 83709

 • പെൺ
 • 91576

 • ആകെ
 • 175285
 • ആൺ 59227 (70.75%)

 • പെൺ 60894 (66.5%)

 • ആകെ 120121(68.5%)
 • 58391

 • 51777

 • 7442

 • 1300

 • 905

 • 196

 • 350
രാജു എബ്രഹാം സി.പി.ഐ.(എം) 6614
113 ആറന്മുള
 • ആൺ
 • 94704

 • പെൺ
 • 111274

 • ആകെ
 • 205978
 • ആൺ 63528 (67.08%)

 • പെൺ 72024 (64.73%)

 • ആകെ 135552(65.8%)
 • 58334

 • 64845

 • 10227

 • 721

 • 709

 • 134

 • 69

 • 206

 • 343

 • 387
കെ.ശിവദാസൻ നായർ ഐ.എൻ.സി 6511
114 കോന്നി
 • ആൺ
 • 94704

 • പെൺ
 • 111274

 • ആകെ
 • 205978
 • ആൺ 63528 (67.08%)

 • പെൺ 72024 (64.73%)

 • ആകെ 135552(72.1%)
 • 57950

 • 65724

 • 5994

 • 247


 • 207

 • 276

 • 655
അടൂർ പ്രകാശ് ഐ.എൻ.സി 7774
115 അടൂർ (എസ്.സി.)
 • ആൺ
 • 88915

 • പെൺ
 • 103806

 • ആകെ
 • 192721
 • ആൺ 62186 (69.94%)

 • പെൺ 72263 (69.61%)

 • ആകെ 134449(69.8%)
 • 63501

 • 62894

 • 6210

 • 519

 • 162

 • 315

 • 462

 • 994
ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ സി.പി.ഐ. 607