ഫലകം:2011-ലെ കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം, തൃശൂർ ജില്ല

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

തൃശൂർ ജില്ല(13)[തിരുത്തുക]

ക്രമ സംഖ്യ: മണ്ഡലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മുന്നണി ആകെ വോട്ട് പോൾ ചെയ്തത് ലഭിച്ച വോട്ട് വിജയി പാർട്ടി/മുന്നണി ഭൂരിപക്ഷം
61 ചേലക്കര (എസ്.സി.) 1. ചേലക്കര


2. ദേശമംഗലം

3. കൊണ്ടാഴി

4. മുള്ളൂർക്കര

5. പാഞ്ഞാൾ

6. പഴയന്നൂർ

7. തിരുവില്വാമല

8. വള്ളത്തോൾ നഗർ

9. വരവൂർ

 • ആൺ
 • 82520

 • പെൺ
 • 90832

 • ആകെ
 • 173352
 • ആൺ 63841 (77.36%)

 • പെൺ 68858 (75.81%)

 • ആകെ 132699(76.6%)
 • 73683

 • 49007

 • 7056

 • 2224

 • 972
കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ സി.പി.ഐ.(എം.) 24676
62 കുന്നംകുളം 1. കുന്നംകുളം നഗരസഭ


2. ചൊവ്വന്നൂർ

3. എരുമപ്പെട്ടി

4. കടങ്ങോട്

5. കാട്ടകാമ്പാൽ

6. പോർക്കുളം

7. വേലൂർ

8. കടവല്ലൂർ

 • ആൺ
 • 82117

 • പെൺ
 • 91876

 • ആകെ
 • 173993
 • ആൺ 61571 (74.98%)

 • പെൺ 69486 (75.63%)

 • ആകെ 131057(75.3%)
 • 58244

 • 57763

 • 11725

 • 2059

 • 860

 • 693
ബാബു.എം.പാലിശ്ശേരി സി.പി.ഐ.(എം.) 481
63 ഗുരുവായൂർ 1. പഴയ തൈക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒഴികെയുള്ള ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ


2. ചാവക്കാട് നഗരസഭ

3. ഒരുമനയൂർ

4. കടപ്പുറം

5. പുന്നയൂർ

6. പുന്നയൂർക്കുളം

7. വടക്കേക്കാട്

8. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ

 • ആൺ
 • 81135

 • പെൺ
 • 94972

 • ആകെ
 • 178107
 • ആൺ 57696 (69.4%)

 • പെൺ 70378 (74.1%)

 • ആകെ 128074(71.9%)
 • 62246

 • 52278

 • 9306

 • 2187

 • 1017

 • 415

 • 353

 • 242

 • 232
കെ.വി.അബ്ദുൾ ഖാദർ സി.പി.ഐ.(എം.) 9968
64 മണലൂർ 1. എളവള്ളി


2. മുല്ലശ്ശേരി

3. വാടാനപ്പള്ളി

4. പാവറട്ടി

5. ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിലെ പഴയ തൈക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

6 വെങ്കിടങ്ങ്

 • ആൺ
 • 88400

 • പെൺ
 • 101396

 • ആകെ
 • 189796
 • ആൺ 64017 (74.42%)

 • പെൺ 75050 (74.02%)

 • ആകെ 139067(73.3%)
 • 62596

 • 63077

 • 10543

 • 2293

 • 594

 • 388
പി.എ.മാധവൻ ഐ.എൻ.സി. 481
65 വടക്കാഞ്ചേരി 1. അടാട്ട്


2. അവണൂർ,

3. കൈപ്പറമ്പ്

4. കോലഴി

5. മുളംകുന്നത്തുകാവ്

6. തോളൂർ

7. മുണ്ടത്തിക്കോട്

8. വടക്കാഞ്ചേരി

9. തെക്കുംകര

 • ആൺ
 • 84043

 • പെൺ
 • 93794

 • ആകെ
 • 177837
 • ആൺ 66572 (79.21%)

 • പെൺ 72030 (76.8%)

 • ആകെ 138602(77.9%)
 • 61226

 • 67911

 • 7451

 • 1419

 • 1177
സി.എൻ.ബാലകൃഷ്ണൻ ഐ.എൻ.സി. 6741
66 ഒല്ലൂർ 1. തൃശ്ശൂർ നഗരസഭയിലെ 12, 13, 23, 31, 40 - 42 ഡിവിഷനുകൾ


2. മാടക്കത്തറ

3. നടത്തറ

4. പാണഞ്ചേരി

5. പുത്തൂർ

 • ആൺ
 • 85421

 • പെൺ
 • 91216

 • ആകെ
 • 176637
 • ആൺ 65351 (76.5%)

 • പെൺ 65938 (72.29%)

 • ആകെ 131289(73.8%)
 • 58576

 • 64823

 • 6761

 • 717

 • 434

 • 407
എം.പി.വിൻസൻറ് ഐ.എൻ.സി. 6247
67 തൃശ്ശുർ 1. തൃശ്ശൂർ കോർപറേഷനിലെ

1- 11 ,

14 - 22 ,

32 - 39 ,

43- 50

ഡിവിഷനുകൾ

 • ആൺ
 • 76343

 • പെൺ
 • 85354

 • ആകെ
 • 161697
 • ആൺ 55182 (72.28%)

 • പെൺ 56879 (66.64%)

 • ആകെ 112061(68.7%)
 • 43822

 • 59991

 • 6697

 • 1405

 • 879
തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ഐ.എൻ.സി. 16169
68 നാട്ടിക (എസ്.സി.) 1. അന്തിക്കാട്


2. അവിണിശ്ശേരി

3. ചാഴൂർ

4. ചേർപ്പ്

5. പാറളം

6. താന്ന്യം

7. നാട്ടിക

8. വല്ലപ്പാട്

9. തളിക്കുളം

 • ആൺ
 • 82491

 • പെൺ
 • 96979

 • ആകെ
 • 179470
 • ആൺ 59054 (71.59%)

 • പെൺ 69208 (71.36%)

 • ആകെ 128262(71.4%)
 • 64555

 • 48501

 • 11144

 • 1636

 • 826

 • 600

 • 513

 • 497

 • 310
ഗീത ഗോപി സി.പി.ഐ. 16054
69 കയ്പമംഗലം 1. എടവിലങ്ങ്


2. എടത്തിരുത്തി

3. എറിയാട്

4. കയ്പമംഗലം

5. മതിലകം

6. പെരിഞ്ഞനം

7. ശ്രീനാരായണപുരം

 • ആൺ
 • 70148

 • പെൺ
 • 81133

 • ആകെ
 • 151281
 • ആൺ 52707 (75.14%)

 • പെൺ 64100 (79.01%)

 • ആകെ 116807(77.2%)
 • 58789

 • 45219

 • 10716

 • 937

 • 811

 • 638
വി.എസ്.സുനിൽകുമാർ സി.പി.ഐ. 13570
70 ഇരിങ്ങാലക്കുട 1. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ


2. ആളൂർ

3. കാറളം

4. കാട്ടൂർ

5. മുരിയാട്

6. പടിയൂർ

7. പൂമംഗലം

8. വേളൂക്കര

 • ആൺ
 • 81353

 • പെൺ
 • 92708

 • ആകെ
 • 174061
 • ആൺ 60489 (74.35%)

 • പെൺ 71391 (77.01%)

 • ആകെ 131880(75.8%)
 • 56041

 • 68445

 • 6672

 • 772

 • 449
തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ കേ.കോ.(എം.) 12404
71 പുതുക്കാട് 1. അളഗപ്പനഗർ


2. മറ്റത്തൂർ

3. നെന്മേനിക്കര

4. പറപ്പൂക്കര

5. പുതുക്കാട്

6. വരന്തരപ്പിള്ളി

7. തൃക്കൂർ

8. വല്ലച്ചിറ

 • ആൺ
 • 84805

 • പെൺ
 • 91045

 • ആകെ
 • 175850
 • ആൺ 66732 (78.69%)

 • പെൺ 71145 (78.14%)

 • ആകെ 137877(78.0%)
 • 73047

 • 46565

 • 14425

 • 2084

 • 1013

 • 622

 • ‌495
സി.രവീന്ദ്രനാഥ് സി.പി.ഐ.(എം.) 26482
72 ചാലക്കുടി 1. ചാലക്കുടി നഗരസഭ


2. അതിരപ്പിള്ളി

3. കാടുകുറ്റി

4. കൊടകര

5. കോടശ്ശേരി

6. കൊരട്ടി

7. മേലൂർ

8. പരിയാരം (തൃശൂർ ജില്ല)

 • ആൺ
 • 83467

 • പെൺ
 • 89019

 • ആകെ
 • 172486
 • ആൺ 63837 (76.48%)

 • പെൺ 67642 (75.99%)

 • ആകെ 131479(76.2%)
 • 63610

 • 61061

 • 5976

 • 681

 • 451

 • 258
ബി.ഡി.ദേവസ്സി സി.പി.ഐ.(എം.) 2549
73 കൊടുങ്ങല്ലൂർ 1. കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ


2. പൊയ്യ

3. അന്നമനട

4. കുഴൂർ

5. മാള

6. പുത്തൻചിറ

7. വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ

 • ആൺ
 • 80866

 • പെൺ
 • 88036

 • ആകെ
 • 168902
 • ആൺ 60793 (75.18%)

 • പെൺ 67411 (76.57%)

 • ആകെ 128204(75.9%)
 • 55063

 • 64495

 • 6732

 • 624

 • 461

 • 377

 • 343

 • 330

 • 289
ടി.എൻ.പ്രതാപൻ ഐ.എൻ.സി. 9511